อยุธยา-บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

อยุธยา-บวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี

ภาพ/ข่าว:นราเอก ตันศิริ/นพดล บำเพ็ญสัตย์

วัดใหญ่ชัยมงคล จัดพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณ สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เนื่องในวันยุทธหัตถี 18 ม.ค. 66

        เมื่อเวลา 07.30 น.วันที่ 18 มกราคม 2566ที่บริเวณหน้าพระเจดีย์ชัยมงคล วัดใหญ่ชัยมงคลต.คลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา คุณกุลธิดา เอกภูม พร้อมด้วย คุณกลิน เอกฎ ได้เป็นประธานประกอบพิธี บวงสรวง และประกอบพิธีทักษิณานุประทาน และบำเพ็ญพระราชกุศล เพื่อเป็นการถวายราชสดุดีรำลึกถึงพระราชวีรกรรมและพระมหากรุณาธิคุณที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงมีต่อประเทศชาติ และประชาชน โดยมีพระครูสิริชัยมงคล รองเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยา เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พระสงฆ์ จำนวน 10 รูปเจริญพระพุทธมนต์ พระสงฆ์ที่เข้าโครงการอุปสมบทหมู่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช จำนวน 25 รูปเข้าร่วมพิธี
         พระครูศิริชัยมงคล เจ้าอาวาสวัดใหญ่ชัยมงคล กล่าวว่า สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ชาติไทย พระองค์ได้ทรงกอบกู้เอกราชจากการเสียกรุงศรีอยุธยา ครั้งแรก และได้ทรงแผ่อำนาจของราชอาณาจักรไทยอย่างกว้างใหญ่ไพศาล จนประเทศไทยอยู่เป็นปกติสุขปราศจากศึกสงครามเป็นระยะเวลายาวนาน พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่ทั้งสิ้นทั้งปวงของพระองค์ เป็นไปเพื่อประโยชน์ของบ้านเมือง และคนไทยทั้งมวล ซึ่งตลอดพระชนม์ชีพของพระองค์จะอยู่ในสนามรบ และชนบทโดยตลอด มิได้ว่างเว้น แม้แต่เมื่อเสด็จสวรรคต ก็เสด็จสวรรคตในระหว่างเดินทัพไปปราบศัตรูของชาติ นับว่าพระองค์ได้ทรงสละพระองค์เพื่อชาติบ้านเมืองโดยสิ้นเชิงสมควรที่ชาวไทยรุ่นหลังจะสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระองค์ และจดจำวีรกรรมของพระองค์เทิดไว้เหนือเกล้าฯ ตราบชั่วกาลนาน

           สำหรับพระเจดีย์ชัยมงคล สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ทรงสร้างขึ้นในปี 2135 หลังจากการทำศึกยุทธหัตถี กอบกู้เอกราชสำเร็จ เพื่อเป็นการประกาศชัยชนะ พระเจดีย์มีความสูง 1 เส้น 1 วา เป็นเจดีย์ที่สูงที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามาจนถึงทุกวันนี้ ซึ่งทางวัดใหญ่ชัยมงคล จะประกอบพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นการปลุกจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความรักความหวงแหนในอธิปไตยและความเป็นชาติไทย ให้เยาวชนได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ไทยรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชอันเป็นรากฐานความเจริญรุ่งเรืองสีบมาถึงปัจจุบัน การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมในรัชสมัยของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!