อยุธยา-มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งใหญ่ วันที่ 17 – 18 มกราคมนี้

อยุธยา-มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งใหญ่ วันที่ 17 – 18 มกราคมนี้

ภาพ /ข่าว:นราเอก ตันศิริ /นพดล บำเพ็ญสัตย์

        มหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ครั้งใหญ่ ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค วันที่ 17 – 18 มกราคมนี้ ร่วมงานฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

        เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2566 ที่ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จัดพิธีเปิด “งานมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” โดยมี นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประธานในพิธีเปิดงาน พร้อมด้วย นายธีรศักดิ์ โฉมศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นางสาวสุภิญญา แก่นจ้าย จัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ร่วมพิธีเปิดงาน
        นายไพโรจน์ โชติกเสถียร อธิบดีกรมการจัดหางาน ประธานในพิธีเปิดงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” เปิดเผยว่า การจัดงานนี้มีขึ้นระหว่างวันที่ 17 – 18 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.30 – 16.00 น. ณ บริเวณ ชั้น 2 The Hall ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ ของประชาชนและเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ประสงค์จะหางานทำ ผู้ที่ต้องการเปลี่ยนงาน นักเรียน นักศึกษาประชาชนทั่วไป ได้เลือกสมัครงานในตำแหน่งงานที่ตรงกับความรู้สามารถของตนเอง เพื่อส่งเสริมให้เกิดการจ้างงานและลดปัญหาการขาดแคลนแรงงาน ตลอดจนได้ทราบข้อมูลข่าวสารด้านอาชีพการมีงานทำและภารกิจของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานในด้านต่างๆ โดยมีนายจ้าง/สถานประกอบการชั้นนำจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและจังหวัดใกล้เคียงมาร่วมรับสมัครและสัมภาษณ์งานโดยตรง จำนวน 60 แห่ง/วัน มีตำแหน่งงาน จำนวน 10,226 อัตรา โดยเป็นตำแหน่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 4,525 อัตรา และจังหวัดใกล้เคียง จำนวน 5,701 อัตรา ซึ่งรับวุฒิการศึกษาตั้งแต่ระดับประถมศึกษาจนถึงปริญญาตรี และมีการสาธิตอาชีพอิสระรวมทั้งเปิดโอกาสให้กับผู้ที่สนใจได้ฝึกปฏิบัติ วันละ 20 อาชีพ นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มผู้รับงานไปทำที่บ้าน และกลุ่มอาชีพอิสระ รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการ การทดสอบแบบวัดบุคลิกภาพเพื่อการศึกษาต่อ และการเลือกอาชีพที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและความถนัดของตนเอง การบรรยายให้ความรู้ด้านตลาดออนไลน์ การจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงาน สถาบันการศึกษา สถาบันการเงิน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง การให้ความรู้เกี่ยวกับการรับงานไปทำที่บ้าน การไปทำงานต่างประเทศ และแข่งขันตอบปัญหาอาชีพชิงรางวัล ซึ่งการจัดงานครั้งนี้ช่วยสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้แก่ประชาชน รวมทั้งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียน นักศึกษาที่จะได้เรียนรู้โลกอาชีพและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานในอนาคตต่อไปด้วย

             จึงขอเชิญชวนผู้ที่ว่างงาน นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่สนใจสมัครงานหรือต้องการประกอบอาชีพอิสระเข้าร่วมงาน “วันมหกรรมอาชีพและนัดพบแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา” ได้ตามวันและเวลาดังกล่าว โดยทุกกิจกรรมให้บริการฟรี ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร 035-336856 หรือดูรายละเอียดได้ที่แฟนเพจ Facebook สำนักงานจัดหางานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!