ร้อยเอ็ด-เร่งรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก

ร้อยเอ็ด-เร่งรณรงค์ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อป้องกันโรคไข้หวัดนกและโรคระบาดอื่นในสัตว์ปีก

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

                ที่ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด มอบหมายให้กลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ พร้อมด้วยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองร้อยเอ็ด และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอธวัชบุรี ร่วมกับด่านกักกันสัตว์มหาสารคาม ลงพื้นที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อเพื่อทำลายเชื้อโรคไข้หวัดนกในสิ่งแวดล้อมและโรคระบาดอิ่นในสัตว์ปีก ในฟาร์มสัตว์ปีก สถานที่ฆ่าสัตว์ปัก สนามชนไก่ ซ้อมไก่ พื้นที่เสี่ยงนกอพยพหรือนกประจำถิ่นที่อยู่หนาแน่น พื้นที่เสี่ยงเป็ดไล่ทุ่ง และพื้นที่เสี่ยงโรคระบาดสัตว์ปีก ดังนี้ สนามชนไก่เทศบาลตำบลมะอึ ต.มะอึ อ.ธวัชบุรี สนามชนไก่บ้านคำขอนแก่น ต.ขอนแก่น อ.เมืองร้อยเอ็ด สนามชนไก่โนนสวรรค์ ต.นาโพธิ์ อ.เมืองร้อยเอ็ด โรงฆ่าสัตว์ปีกซีพีเอฟ เลขที่ 195 หมู่ 6 ต.หนองแวง อ.เมืองร้อยเอ็ด และโรงเชือดไก่ร้อยเอ็ดเกษตรและอาหาร ต.ดงลาน อ.เมืองร้อยเอ็ด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!