สระบุรี-อสค.มวกเหล็ก จัดทำบุญวันเกิดฟาร์มโคนไทย-เดนมาร์ค (ครบรอบ 61 ปี) เพื่อน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9

สระบุรี-อสค.มวกเหล็ก จัดทำบุญวันเกิดฟาร์มโคนไทย-เดนมาร์ค (ครบรอบ 61 ปี) เพื่อน้อมรำลึกรัชกาลที่ 9

ภาำ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

              วันที่ 16 มกราคม นายสมพร ศรีเมือง ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค. อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี นายสมพร พร้อมผู้บริหทร พนักงาน ลูกจ้าง อ.ส.ค. ร่วมทำบุญ หน้า อาคาร 1962 ฟาร์มโคมนมไทย-เดนมาร์ค พระครู มนัสศุภนิมิต ( หลวงพ่ออุ่นใจ จิรุโภ ) เจ้าอาวาสวัดถนนโค้ง ต.พญาเย็น อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา แสดงธรรมเทศนา
              เนื่องด้วย ย้อนไปเมื่อปี พ.ศ.2503 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ เสด็จประพาสทวีปยุโรปในการเสด็จทรงประทับแรมอยู่ ณ ประเทศเดนมาร์ก ทั้งสองพระองค์ทรงให้ความสนพระทัยเกี่ยวกับกิจการการเลี้ยงโคนมของชาวเดนมาร์กเป็นอย่างมาก ดังนั้น หลังจากที่เสด็จนิวัติประเทศไทยแล้วในปีต่อมา รัฐบาลเดนมาร์กและสมาคมเกษตรกรเดนมาร์กจึงได้น้อมเกล้าฯ ถวายโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมในประเทศไทยให้เป็นของขวัญแด่ล้นเกล้าฯ ทั้งสองพระองค์ โดยรัฐบาลเดนมาร์กได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการตลอดจนจัดตั้งฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์กขึ้นที่ อ.เหล็ก จ.สระบุรี
             และในวันที่ 16 มกราคม 2505 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระเจ้าเฟรดเดอริคที่ 9 แห่งประเทศเดนมาร์ก ได้ทรงประกอบพิธีเปิดฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก อย่างเป็นทางการ นับว่าวันที่ 16 มกราคม เป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งในประวัติศาสตร์ของการเลี้ยงโคนมไทย โดยในช่วงประมาณเดือนมกราคมของทุกปีจะมีการจัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติขึ้นเพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงพระราชทานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้กับปวงชนชาวไทย
             จนกระทั่งปี 2514 รัฐบาลไทยได้รับโอนกิจการฟาร์มโคนมและศูนย์ฝึกอบรมการเลี้ยงโคนมไทย-เดนมาร์ก มาจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงเกษตร ในชื่อว่า “องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย หรือ อ.ส.ค.” มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมการเลี้ยงโคนมและพัฒนาอุตสาหกรรมนมของประเทศ จนปัจจุบัน กิจการโคนม ช่วยเกษตรกรมีอาชีพ มีคาวามเจริมเติบโต ก้าวหน้า มาจนทุกวันนี้ ในวันที่ 16 มกราคม นี้ ทาง อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี จึงน้อมรำลึกจัดบำเพ็ญกุศล เพื่อน้อมรำรึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ของในหลวงรัชกาลที่ 9

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!