ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

ร้อยเอ็ด-รองผู้ว่าฯถ่ายทอดความรู้เศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           เวลา 16.00 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด ถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ ให้กับผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ณ วัดป่าทรงธรรม ตำบลธงธานี อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยพระญาณวิลาศ รองเจ้าคณะจังหวัดร้อยเอ็ด (ธ) เจ้าอาวาสวัดป่าทรงธรรม ได้เชิญรองผู้ว่าฯ ให้ร่วมบรรยายถ่ายทอดความรู้ในเรื่อง เศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ ให้ผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท จำนวน 33 รูป ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ของจังหวัดร้อยเอ็ด
            ทั้งนี้ จังหวัดร้อยเอ็ด มีผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทจำนวนทั้งสิ้น 106 รูป และได้แยกจำวัด เพื่อศึกษาและปฏิบัติธรรม ณ วัดบึงพระลานชัย 37 รูป วัดวิมลนิวาส 36 รูป และวัดป่าทรงธรรม 33 รูป โดยผู้เข้าร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบทฯ จะเข้าปฏิบัติธรรมและศึกษาพระธรรมวินัยตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนา ตามหลักสูตรที่กำหนดรวมเวลา 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 9 ถึง 23 ม.ค.66

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!