ตาก-จัดเตรียมสถานที่เพื่อกิจกรรมรัชพิธิวันกองทัพไทย

ตาก-จัดเตรียมสถานที่เพื่อกิจกรรมรัชพิธิวันกองทัพไทย

ภาพ/ข่าว:ชวลิต วิกุลชัยกิจ

              วันที่ 15 มกราคม 2566 เวลา 09.00 น. นาย ทองแดง จันทะเสน ผู้ใหญ่บ้านทหารผ่านศึก ม.4 ต.รวมไทยพัฒนา ได้นำชาวบ้าน ทหารชุดปฏิบัติการฐานเจดีย์ขาว ทำความสะอาดบริเวณสนามหน้าศาลองค์สมเด็จพระนเรศมหาราชและจัดเตรียมสถานที่เพื่อกิจกรรมรัชพิธิวันกองทัพไทยซึ่งตรงกับวันพุธที่18มกราคม 2566 ผลการปฏิบัติงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!