ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เตือนฟาร์มโคเนื้อห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุน ตรวจพบโทษหนัก

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์เตือนฟาร์มโคเนื้อห้ามใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุน ตรวจพบโทษหนัก

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

          เมื่อช่วงเช้าวันที่ 15 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด เปิดเผยว่ากรมปศุสัตว์ได้ออกมาตรการคุมเข้มตรวจสอบการใช้และการจำหน่ายสารเร่งเนื้อแดง โดยเฉพาะการซื้อขายทางออนไลน์ ควบคู่กับการเร่งตรวจหาการตกค้างในเนื้อโคที่วางจำหน่าย
        เพื่อตรวจสอบย้อนกลับไปยังฟาร์มหรือแหล่งผลิต เพื่อปกป้องสุขภาพผู้บริโภค และสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าในการส่งออก ซึ่งการใช้สารเร่งเนื้อแดงเลี้ยงโคขุนนั้น มีโทษตามกฎหมายและเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ดจะบังคับใช้กฎหมาย เพื่อปกป้องสุขภาพผู้บริโภคและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประเทศคู่ค้าในการส่งออก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!