นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

นครปฐม-จัดกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2566

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              วันที่ (14 มกราคม 2566) ที่บริเวณสนามกีฬาพระราชวังสนามจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 พร้อมอ่านสารจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยในปีนี้ได้มอบคำขวัญวันเด็กแห่งชาติไว้ว่า “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี”
           ซึ่งกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติในปีนี้ ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน โดยมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆ การให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม การแจกของขวัญ ของรางวัล การแสดงกลางแจ้งของหน่วยงานต่างๆ และการแสดงบนเวทีของเด็กนักเรียน ซึ่งมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง ได้พาลูกหลานมาร่วมกิจกรรมต่างๆ เนื่องในวันเด็กแห่งชาติที่พระราชวังสนามจันทร์เป็นจำนวนมาก
          ด้าน นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม กล่าวว่า เทศบาลนครนครปฐม ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก และเยาวชน ซึ่งจะต้องเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ และสังคมให้เจริญรุ่งเรือง ก้าวหน้า และมั่นคงต่อไป จึงได้จัดให้มีกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อส่งเสริมให้เด็กตระหนักถึงคุณค่า บทบาท และความสำคัญของตนเอง
           อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของเด็ก ให้การคุ้มครอง เลี้ยงดู อบรมสั่งสอนและสงเคราะห์ช่วยเหลือเด็กและเยาวชนเป็นพิเศษ ตลอดจนปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย นอกจากนี้ยังเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!