ประจวบคีรีขันธ์-จัดกิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันคนพิการสากล

ประจวบคีรีขันธ์-จัดกิจกรรมมอบรางวัลเนื่องในวันคนพิการสากล

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

              เมื่อวันที่ 13 ม.ค.66 ที่ศาลาปฏิบัติธรรมวัดกุยบุรี ตำบลกุยบุรี อำเภอกุยบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ พระราชรัตนวิสุทธิ์ เจ้าคณะจังหวัดประจวบฯ เจ้าอาวาสวัดกุยบุรี พร้อมด้วย นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบฯ ประจำปี 2565 โดยมี นายองครักษ์ ทองนิรมล รองผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ นายไพศาล ช่อผกา นายอำเภอกุยบุรี นางศิรินารถ ศิริบรรจง พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดประจวบฯ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เหล่ากาชาดจังหวัดฯ ร่วมพิธี สืบเนื่ององค์การสหประชาชาติ ได้ประกาศให้วันที่ 3 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันคนพิการสากล และมีการจัดกิจกรรมต่างๆ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจของสังคมเกี่ยวกับคนพิการและให้โอกาสคนพิการได้มีส่วนร่วมในทุกกิจกรรมของสังคมอย่างสร้างสรรค์เป็นธรรมและเสมอภาคกับคนทั่วไป โดย จ.ประจวบฯ ได้จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคนพิการสากลเป็นประจำทุกปี เพื่อให้คนพิการสามารถมีโอกาสได้เข้าถึงการจัดกิจกรรมวันคนพิการสากลอย่างทั่วถึง เสมอภาค และเท่าเทียม
             กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงของนักเรียนศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบฯ ชื่อชุด “Kids cool” การแสดงของนักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ ชื่อชุด “โสตเทพรัตน์ รวมใจ” การแสดงดนตรีของผู้แสดงความสามารถของคนพิการ การบรรยายเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ โดย นายวรลภย์ บุญช่วย นิติกรประจำศูนย์บริการคนพิการจังหวัดประจวบฯ
            พร้อมกันนี้ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบฯ เป็นประธานพิธีมอบวีลแชร์ จำนวน 2 คัน จาก สโมสรไลออนส์หัวหิน, มอบไม้เท้าขาวให้นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดประจวบฯ, มอบป้ายสัญลักษณ์สถานที่ที่เป็นมิตรสำหรับคนพิการทุกคน และมอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับ นางสาวจุฑารัตน์ จานชัยภูมิ คนพิการต้นแบบ, มอบของที่ระลึกแสดงความยินดีให้กับองค์กรที่สนับสนุนงานด้านคนพิการระดับดีเยี่ยมและระดับดีเด่น, มอบเกียรติบัตรให้กับสถานประกอบการเอกชนที่ให้การสนับสนุนงานวันคนพิการสากลจังหวัดประจวบฯ และเป็นประธานจับรางวัลพิเศษจำนวน 3 รางวัล มอบให้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการที่มาร่วมงาน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!