สิงห์บุรี-เหล่ากาชาดฯมอบรางวัลผู้โชคดีถูกฉลากกาชาด งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 28

สิงห์บุรี-เหล่ากาชาดฯมอบรางวัลผู้โชคดีถูกฉลากกาชาด งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 28

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

                วันที่ 13 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น. ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมนางสาวนัยนา ศรีเร รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นางภรณี ธนาคมานุสรณ์ กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ปลัดจังหวัดสิงห์บุรี ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรีและคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ร่วมมอบรางวัลให้แก่ผู้โชคดี จากการออกรางวัลสลากกาชาด งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 28โดยในปีนี้มีการจัดงานขึ้นเมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2565 – วันที่ 2 มกราคม 2566 รวมกัน 10 วัน 10 คืน
                ในการจัดงานในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรม ขายไข่เจียวขาย เดินแบบการกุศล และจำหน่ายฉลากกาชาด จัดหารายได้ไว้ใช้จ่าย เพื่อนำเงินเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี นำรายได้ไปใช้จ่ายในการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ผู้ยากไร้ ผู้พิการ ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี ให้มีความเป็นอยู่และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
                 รางวัลที่ 1 ทองคำแท่งหนัก 5 บาท จำนวน 1 รางวัล หมายเลขฉลาก 02870 ผู้โชคดีได้แก่ นางสาวจารุภา ชาปลิก รางวัลที่ 2 ทองคำแท่งหนัก 2 บาท จำนวน 2 รางวัล หมายเลขฉลาก 06987,02146 รางวัลที่ 3 ทองคำแท่งหนัก 1 บาท จำนวน 2 รางวัล หมายเลขฉลาก 06603,05530 รางวัลเลขท้าย 3 ตัว เงินสด 1,500 บาท จำนวนวน 4 รางวัล หมายเลขฉลาก 939
               ในโอกาสนี้ นายวีรยุทธ รวดเร็ว ประชาสัมพันธ์จังหวัดสิงห์บุรี ได้นำเงินเหลือจ่ายจากการแข่งขันเปตอง ในงานเทศกาลกินปลาของดีเมืองสิงห์ โอเพ่น ครั้งที่ 1 จำนวน 3,300 บาท สมทบทุนสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรีอีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!