อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัย เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ โครงการสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

อุตรดิตถ์-นายอำเภอพิชัย เยี่ยมบ้าน เยี่ยมใจ โครงการสร้าง ซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้

ภาพ/ข่าว พูล​ชัย​ ราช​ประสิทธิ์​

             เมื่อเวลา​ 13.00​ น.ของวันที่ 13 มกราคม 2566 นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัย พร้อมด้วยปลัดอำเภอ ผู้นำท้องที่ และผู้นำท้องถิ่น ฯลฯ ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านผู้ยากไร้พร้อมมอบถุงยังชีพโดยทางกิ่งกาชาดอำเภอพิชัย และประมาณการ วางแผนแก้ไขการสร้าง/ซ่อมบ้างให้แก่ผู้ยากไร้ จำนวน 7 ราย
              คือ บ้านคอสะพาน หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านดารา 1 ราย บ้านร้องมะแพบ หมู่ที่ 7 ตำบลท่าสัก 1 ราย บ้านร็อก 17 หมู่ที่ 8 ตำบลท่ามะเฟือง 1 รายบ้านท่ามะปราง หมู่ที่ 1 ตำบลพญาแมน 1 ราย บ้านโคกหม้อ หมู่ที่ 5 ตำบลท่ามะเฟือง 1 ราย บ้านคลองกะพั้ว หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโคน 1 ราย บ้านฟากบึง หมู่ที่ 4​ ตำบลนาอิน 1 ราย การลงเยี่ยมบ้านในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ด้อยโอกาส ผู้ยากไร้ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต และเพื่อสร้างขวัญกำลังใจให้กับผู้ยากไร้ในพื้นที่อำเภอพิชัย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!