สตูล-อบต. ตันหยงโป จัดแถลงข่าว”วิ่งมหัศจรรย์ สันหลังมังกร”ครั้งที่ 9 นายกอบจ.สตูล อัดงบช่วย

สตูล-อบต. ตันหยงโป จัดแถลงข่าว”วิ่งมหัศจรรย์ สันหลังมังกร”ครั้งที่ 9 นายกอบจ.สตูล อัดงบช่วย

ภาพ-ข่าว:ชิดชนก พุดทอง

             นายอดุลย์ มะสมัน นายกอบต.ตันหยงโป จ.สตูล กล่าวว่า อบต. ตันหยงโป มีนโยบายที่จะ หาเงินเพื่อช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตันหยงโป จึงได้ จัดกิจกรรม วิ่งมหัศจรรย์ สันหลังมังกร ขึ้น โดยในครั้งนี้ จัดเป็นครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 ซึ่งการวิ่ง บนสันหลังมังกรนั้น เป็นการวิ่งบนสันทรายที่อยู่กลางทะเลอันดามัน และอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ ของ อบต.ตันหยงโป โดยตั้งกลุ่มเป้าหมายนักวิ่งไว้ที่จำนวน 300 คน ซึ่งได้เปิดทำการรับสมัครอยู่ในขณะนี้
             และนอกเหนือจากการ ได้วิ่งบนสันหลังมังกร แล้วยังได้ ท่องเที่ยวในพื้นที่ ตันหยงโป ไปด้วย และประการสำคัญ คือ เป็นการร่วมกันทำบุญ ช่วยเหลือ ผู้ป่วยติดเตียงในพื้นที่ ตันหยงโป ดังนั้น ตนเองและ คณะเจ้าหน้าที่ ผู้จัดกิจกรรม วิ่งมหัศจรรย์ สันหลังมังกร ยินดีต้อนรับ นักวิ่งที่ มาเยือน และมาวิ่งบนสันหลังมังกร ซึ่งกิจกรรมจะจัดในวันที่4-5 เดือนกุมภาพันธ์ 2566 นี้
         นายสัมฤทธิ์ เลียงประสิทธิ์ นายกอบจ.สตูล กล่าวว่า ด้วยสถานการณ์ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่มีการแพร่ระบาดตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2562 จนถึงปัจจุบัน เกิดผลกระทบต่างๆ มากมาย โดยเฉพาะเรื่องการท่องเที่ยว ส่งผลให้นักท่องเที่ยวลดลง การใช้จ่ายเกี่ยวกับการท่องเที่ยวลดลงทุกด้าน ซึ่งในปี ๒๕๖๕ ที่ผ่านมา สถานการณ์ดังกล่าวเริ่มดีขึ้นจนนำไปสู่การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและด้านอื่นๆ ดังนั้น เมื่อ อบต. ตันหยงโป ได้จัดกิจกรรม วิ่งมหัศจรรย์ สันหลังมังกร ขึ้น ตนเองในฐานะ นายกอบจ.สตูล ได้ สนับสนุนงบประมาณส่วนหนึ่งในการ ให้การสนับสนุนงานนี้ เพื่อให้กิจกรรม เป็นที่สนใจ มีนักวิ่งเข้ามาเที่ยว และร่วมกิจกรรมงานวิ่งครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!