นครสวรรค์-นักศึกษา ม.ราชภัฏฯ รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนเงินกว่า 2.8 ล้านบาท

นครสวรรค์-นักศึกษา ม.ราชภัฏฯ รับทุนการศึกษามูลนิธิ SET ปีการศึกษา 2565 เป็นจำนวนเงินกว่า 2.8 ล้านบาท

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

             เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2566 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยกลุ่มงานแนะแนวและทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จัดพิธีมอบทุนการศึกษามูลนิธิ The SET Foundation ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมพระบาง อาคาร 15 ม.ราชภัฏนครสวรรค์ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เป็นประธานในพิธีเปิด และได้กล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาที่ได้รับทุนในครั้งนี้
            อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ ผู้ช่วยอธิการบดี รักษาการผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา ได้กล่าวรายงานว่า มูลนิธิเพื่อเกื้อกูลการศึกษาในประเทศไทย (The SET Foundation) ได้ให้ความอนุเคราะห์ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ประจำปีการศึกษา 2565 ทั้งภาคเรียนที่ 1 และภาคเรียนที่ 2 รวมจำนวน 174 ทุน แบ่งออกเป็น ประเภททุนต่อเนื่อง จำนวน 154 ทุน ทุนละ 10,000 บาท และประเภททุนสงเคราะห์ จำนวน 20 ทุน ทุนละ 5,000 บาท รวมเป็นเงิน 2,840,000 บาท
           โดยมีคณะกรรมการมูลนิธิ SET ประกอบด้วย ผศ.สุภาพร พรพิบูลย์ ผศ.ดร.ทีปพิพัฒน์ สันตะวัน อ.ดาลัด อนุตตรังกูร ผศ.ดร.ไพศาล เครือแสง นายนเรศ หมื่นรอด อ.สรสิงห์ เกาหวาย และคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ นำโดย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดี ผศ.แวววัน ชมพูนุท ณ อยุธยา รองอธิการบดี อาจารย์ปรัศนีย์ นัยนานนท์ และผู้แทนผู้บริหารทั้ง 5 คณะวิชา ร่วมเป็นเกียรติในการมอบทุนในครั้งนี้

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!