จันทบุรี-จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

จันทบุรี-จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน

(กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี)

ภาพ/ข่าว ดนุชเดช ทองเปรม

           สำนักรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี สำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ จัดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี)
           วันที่ 12 มกราคม 2566 พลเรือตรี อุทาน คล้ายภูผึ้ง ผู้อำนวยการสำนักประสานภารกิจรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกลุ่มที่ 2 สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร กองทัพเรือ / รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดจันทบุรี (ฝ่ายทหาร) เป็นประธานเปิดกิจกรรมโครงการสร้างเครือข่ายภาคประชาชน (กลุ่มพลังนาวีสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรี) ประจำปีงบประมาณ 2566
           โดยมีนายอำเภอแหลมสิงห์ ผู้นำองค์กรส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนในพื้นที่ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์จันทบุรี เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ซึ่งการจัดโครงการนี้เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ สร้างการรับรู้ให้อดีตทหารเรือ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา มีส่วนร่วมเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ ในรูปแบบการแจ้งข่าวสารที่เป็นประโยชน์ เพื่อให้ได้มาซึ่งความสัมพันธ์อันดีระหว่างทหารเรือกับภาคประชาชน เสริมสร้างความรู้และการประชาสัมพันธ์บทบาทหน้าที่และภารกิจของทหารเรือ
            ตลอดจนแนะนำแนวทางปฏิบัติให้ได้ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้อง การทำกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่เพื่อสร้างเสริมความเสียสละของประชาชนให้มีทัศนคติที่ดีต่อสังคมส่วนรวมในการนี้ได้จัดให้มีกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ แสดงออกถึงความเสียสละต่อส่วนรวมโดยทำความสะอาดบริเวณศาลพลเรือเอกพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ในพื้นที่ประภาคารแหลมสิงห์ ทำความสะอาดบริเวณวัด และปลูกกล้าต้นไม้ภายในวัดเขาแหลมสิงห์ ตำบลบางกะไชย อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!