สุพรรณบุรี-งานครบรอบ 17 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

สุพรรณบุรี-งานครบรอบ 17 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต

ภาพ-ข่าว:รัตนา สว่างศรี

             นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นประธานเปิดงานครบรอบ 17 ปี ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต 12 มกราคม พ.ศ. 2566 ซึ่งประชาชนชาวตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ ร่วมกันจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ ตลาดเก่าศรีประจันต์บ้านเจ้าคุณ ชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตโต อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี โดยมีนายปริญ นิทัศน์เอก นายอำเภอศรีประจันต์ ข้าราชการ นักการเมือง นักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ร่วมงานกันอย่างเนืองแน่น
              โดยมีพระครูวิบูลเจติยานุรักษ์ เจ้าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี แสดงปาฐกถาธรรม พร้อมกับได้มอบทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณร 8 ทุน มอบรางวัลนักเรียนที่ชนะประกวดวาดภาพ มอบทุนนักเรียน 88 ทุน โดยมูลนิธิเพื่อการศึกษาอำเภอศรีประจันต์ ซึ่งมีผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจและชาวบ้านในพื้นที่อำเภอศรีประจันต์ นำอาหาร คาว หวานและน้ำดื่ม มาให้ประชาชนที่มาร่วมงานได้รับประทานฟรีตลอดงาน
            สำหรับที่ตั้งชาติภูมิสถาน ป.อ.ปยุตฺโต เป็นห้องแถว 2 ชั้น 2 ห้อง อยู่ในตลาดโรงยาว หรือตลาดเหนือและตลาดใต้ ตามการขยายตัวของชุมชนในระยะ หลัง ติดกับวัดยาง คือสถานที่ให้กำเนิด เด็กชายประยุทธ์ อารยางกูร เมื่อวันที่ 12 ม.ค. 2481 ได้จัดเป็นพิพิธภัณฑ์มาแล้ว 10 ปี แสดงความเป็นมาของชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน และชีวิต ป.อ. ปยุตฺโต ตั้งแต่เกิด พร้อมทั้งผลงานนิพนธ์จำนวนมาก
               ส่วนประวัติท่านเจ้าคุณ ป.อ. ปยุตฺโตพระพรหมคุณาภรณ์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต) นามเดิม:ประยุทธ์ อารยางกูร หรือที่รู้จักกันดีทั่วไปในนามปากกา “ป.อ. ปยุตฺโต” เกิดเมื่อวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2481 ที่อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นบุตรคนที่ 5 จากบุตรเก้าคน ของนายสำราญ และนางชุนกี อารยางกูร ทางครอบครัวประกอบกิจการค้าขายผ้าแพร ผ้าไหม ขายของชำ และโรงสีไฟ ท่านได้บรรพชาเป็นสามเณรตั้งแต่อายุ 12 ปี เมื่อ ปีพ.ศ. 2494 และเข้ามาจำพรรษาที่วัดพระพิเรนทร์ กรุงเทพมหานคร จนสอบได้นักธรรมเอก และเปรียญธรรม 9 ประโยค ขณะยังเป็นสามเณร เป็นรูปที่สองในรัชกาลปัจจุบัน และเป็นรูปที่สี่ในสมัยรัตนโกสินทร์ โดยได้รับการอุปสมบทโดยเป็นนาคหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2505 ณ พัทธสีมาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตฺติโสภโณ) เป็นพระอุปัชฌาย์
               พระพรหมคุณาภรณ์ เป็นพระนักวิชาการนักคิดนักเขียนผลงานทางพระพุทธศาสนารุ่นใหม่ มีผลงานทางวิชาการพระพุทธศาสนาเป็นจำนวนมาก ผลงานของท่านที่เป็นที่รู้จัก เช่น พุทธธรรม เป็นต้น ท่านได้รับการยกย่องจากทั้งในและต่างประเทศเป็นอย่างมาก ด้วยผลงานของท่านทำให้ท่านได้รับรางวัลและดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์จากหลายสถาบันทั้งในและนอกประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ท่านเป็นคนไทยคนแรกที่ได้รับรางวัลการศึกษาเพื่อสันติภาพ จากองค์การยูเนสโก (UNESCO Prize for Peace Education) นอกจากนี้ปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ที่ท่านได้รับรวมมีมากกว่า 15 สถาบัน ซึ่งนับว่าท่านเป็นพระภิกษุสงฆ์ไทยที่ได้รับการยกย่องให้ได้รับดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์มากที่สุดในปัจจุบัน และในปี พ.ศ. 2549 มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งเป็นราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ปี 2559 ได้รับรับพระราชทานสถาปนา เลื่อนและตั้งสมณศักดิ์เป็น “สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์” รูปที่ 18 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ และจำพรรษาอยู่ที่วัดญาณเวศกวัน อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!