อุบลราชธานี-ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

อุบลราชธานี-ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

ภาพ/ข่าว:กิตติภณ เรืองแสน  

ผอ.สพป.อุบลฯ เขต 2 เปิดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565

       วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 08.30 น. นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา – กรีฑานักเรียน เครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เป้า หนองเต่า นาสะไม ประจำปีการศึกษา 2565 โดยมี ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้นำชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน เข้าร่วมพิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำคำ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมกันนี้ หลังพิธีเปิดฯ นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 ได้เยี่ยมชมการแข่งขัน และได้ให้กำลังใจแก่นักกีฬา ครู และผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย
       สำหรับการจัดการแข่งขันกีฬา-กรีฑานักเรียน ซึ่งเครือข่ายสถานศึกษาที่ 7 เป้า หนองเต่า นาสะไม จัดขึ้นในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างร่างกายและจิตใจของนักเรียนให้สมบูรณ์แข็งแรง มีระเบียบวินัย และ มีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีลักษณะนิสัยที่ดีในด้านกีฬา และมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดี สร้างความสมัครสมานสามัคคีระหว่างโรงเรียนในเครือข่ายฯเดียวกัน และระหว่างโรงเรียนกับชุมชน โดยได้จัดให้มีการแข่งขันกรีฑา และ กีฬา ในรอบชิงชนะเลิศ หลายประเภท ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล เปตอง และเซปัคตะกร้อ เป็นต้น ซึ่งรอบคัดเลือกและรอบรองฯ ได้จัดให้มีการแข่งขันมาตั้งแต่วันที่ 10-11 ม.ค.66 โดย มีนักเรียนระดับปฐมวัย ประถมศึกษาและมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 11 โรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้
       นายวรวิทย์ โสภาพันธ์ ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต 2 กล่าวว่า การกีฬาถือเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่ง ที่ช่วยเสริมสร้างสมรรถภาพทั้งทางร่างกายและจิตใจ ช่วยให้การศึกษามีคุณภาพมากขึ้น และทำให้นักเรียนมีระเบียบ วินัย มีความรับผิดชอบ รู้จักหน้าที่ มีความสามัคคี มีน้ำใจเป็นนักกีฬา พาห่างไกลยาเสพติด ซึ่งการที่โรงเรียนในเครือข่ายที่ 7 เป้า หนองเต่า นาสะไม ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬา-กรีฑา ขึ้น ในครั้งนี้ นับว่าเป็นการสร้างและพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติสืบไป

        อนึ่ง ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า ในขณะที่ขบวนพาเหรดของนักกีฬา จำนวน 11 โรงเรียน กำลังเดินทางเข้าสู่สถานที่แข่งขัน อันได้แก่ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านน้ำคำ ตำบลนาสะไม อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ได้เกิดฝนตกลงมาเป็นเวลานาน ทำให้นักเรียน นักกีฬา คณะครู ผู้ปกครอง ที่มาร่วมงาน ร่วมเดินให้กำลังใจขบวนพาเหรดของบุตรหลาน ต่างเปียกปอนไปด้วยกัน แต่ยังโชคดีที่ตกไม่แรงมากนัก และนักกีฬายังเดินขบวนฝ่าสายฝนมุ่งหน้าเข้าสนามโรงเรียนบ้านน้ำคำ เพื่อสู่พิธีเปิด และเมื่อพิธีเปิดจะเริ่มขึ้น ฝนได้หยุดตกราวปาฏิหาริย์

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!