ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รุดช่วยนักเรียนห้องน้ำชำรุด ไม่ปลอดภัย

ร้อยเอ็ด-สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รุดช่วยนักเรียนห้องน้ำชำรุด ไม่ปลอดภัย

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 รุดช่วยนักเรียนห้องน้ำชำรุด ไม่ปลอดภัย

        เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น. นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 พร้อมด้วยนางวัชราภรณ์ อินโท่โล่ นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ นางสาววราภรณ์ ขจรพงศ์ นักวิชาการศึกษาชำนาญการผู้รับผิดชอบงานMOE Safety Center ความปลอดภัยในสถานศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 นางสาวทิพญา ศุภฤกษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและแผนและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ลงพื้นที่ตรวจสอบและรับฟังรายงานเหตุการณ์ ห้องน้ำนักเรียนชำรุด ไม่ปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์ของครูและนักเรียน ซึ่งนักเรียนได้แจ้งครูเพื่อช่วยให้แก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน เนื่องจากไม่ปลอดภัยจริงๆ
         ทางโรงเรียนจึงได้รายงานความเสียหายของโครงสร้างเสาอาคารห้องน้ำนักเรียนชำรุด ตามระบบ MOE Safety Center ความปลอดภัยในสถานศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 ไม่นิ่งนอนใจแต่งตั้งคณะกรรมการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ณ โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด
         นาย คงเดช ขันแข็ง ผู้อำนวยการโรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 (ที่ผ่านมา) ตนได้ตรวจสอบความเรียบร้อยของอาคารเรียนห้องเรียนบริเวณโดยรอบโรงเรียนอย่างสม่ำเสมอ เนื่องจากโรงเรียนเปิดทำการเรียนการสอนตามปกติและเป็นโรงเรียนขนาดเล็กมีจำนวนนักเรียน 70 คน จากการตรวจสอบบริเวณโดยรอบ พบว่า โครงสร้างเสาอาคารห้องน้ำนักเรียนแบบ สปช.602/26 ซึ่งก่อสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 มีสภาพชำรุด ผุกร่อน ปูนแตกหลุดบริเวณเสาจำนวน 3 ต้น ผนังคอนกรีตแตกแยกจากโครงสร้าง เหล็กเสาเป็นสนิมเสื่อมสภาพ สาเหตุมาจากการก่อสร้างมาเป็นระยะเวลานานซึ่งไม่มีความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของครูและนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง ด้วยเหตุนี้ตนจึงได้รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเข้าไปในระบบ MOE Safety Center ความปลอดภัยมนสถานศึกษา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 และสั่งห้ามครูและนักเรียนเข้าใกล้บริเวณดังกล่าวเพื่อความปลอดภัยและงดใช้อาคารห้องน้ำเป็นการชั่วคราว จึงส่งผลให้ทางโรงเรียนไม่มีห้องน้ำสำหรับครูและนักเรียนในขณะนี้และทางโรงเรียนไม่มีงบประมาณสนับสนุนในการก่อสร้างอาคารห้องน้ำหลังใหม่จึงขอให้มีการพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

        นายกิตติภูมิ อุทสาร รอง ผอ.สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 กล่าวว่าจากการตรวจสอบข้อมูลและลงพื้นที่ได้สพป. ร้อยเอ็ด เขต 1 ได้เล็งเห็นความสำคัญของความปลอดภัยของครูและนักเรียนเป็นอันดับแรกจึงขอให้ทางโรงเรียนแจ้งครูและนักเรียนงดใช้ห้องน้ำแห่งนี้ไปก่อน แต่ด้วยเหตุที่ทางโรงเรียนมีห้องน้ำเพียงแห่งเดียวจึงมีความจำ และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินกิจกรรมของทางโรงเรียนเป็นอย่างยิ่ง อย่างไรก็ตามจะเร่งหาทางแก้ไขปัญหาและพิจารณาจัดสรรงบประมาณให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนต่อไป

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!