ร้อยเอ็ด-ตรวจสถานบริการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566

ร้อยเอ็ด-ตรวจสถานบริการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน 

 ตรวจสถานบริการเพื่อต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566

      วันที่ 12 มกราคม 2566 เวลา 13.30 น. นายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธานออกตรวจสถานบริการและประธานประชุมพิจารณาของคณะกรรมการกลั่นกรองการดำเนินการตามพระบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 จังหวัดร้อยเอ็ด (การต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ ประจำปี 2566) โดยมี คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ร่วมออกตรวจสถานบริการและร่วมประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตสถานบริการ ประจำปี 2566
        จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับคำร้องขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566 ตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 จากอำเภอเมืองร้อยเอ็ด จำนวน 5 แห่ง ประกอบด้วย ตะวันแดง สาดแสงทอง โรงเบียร์ 101 พาวิลเลี่ยน ไหมทองอาบอบนวด แอนด์ซาวน่าและสปา น้ำเพชรคอฟฟี่ช๊อฟ และตำนานฅนอีสาน
       ทั้งนี้ ผู้ขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการ ประจำปี 2566 ทั้ง 5 ราย เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 ประจำปี 2565 โดยมีคุณสมบัติตามมาตรา 6 อาคารหรือสถานที่ขอต่ออายุใบอนุญาตทุกแห่ง เป็นไปตามมาตรา 7 และมาตรา 8 และไม่ปรากฏสถานบริการถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตในรอบปี 2565
       ดังนั้น เพื่อให้การขอต่ออายุใบอนุญาตให้ตั้งสถานบริการประจำปี 2566 เป็นไปตามพระราชบัญญัติสถานบริการ พ.ศ. 2509 คณะกรรมการกลั่นกรองฯ จังหวัดร้อยเอ็ด ได้ร่วมลงพื้นที่ออกตรวจสถานบริการ ทั้ง 5 แห่ง และประชุมพิจารณาการต่ออายุใบอนุญาตตั้งสถานบริการประจำปี 2566 ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!