ร้อยเอ็ด- ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ส่งมอบไก่ไข่เด็กปฐมวัย ส่งเเสริมอาหารพัฒนาสมอง

ร้อยเอ็ด- ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ส่งมอบไก่ไข่เด็กปฐมวัย ส่งเเสริมอาหารพัฒนาสมอง

ภาพ/ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน  

 ปศุสัตว์ร้อยเอ็ด ส่งมอบไก่ไข่เด็กปฐมวัย ส่งเเสริมอาหารพัฒนาสมอง

       วันที่ 12 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบไก่ไข่ โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม กิจกรรมย่อย : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดร้อยเอ็ด และโรงเรียนเมืองธวัชบุรี ตำบลนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนไก่ไข่ (ไก่สาว) จำนวน 100 ตัว พร้อมอาหารไก่ไข่ และอุปกรณ์การเลี้ยงครบชุด
       ทั้งนี้ หลังการส่งมอบเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จะออกติดตามให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพ ทำให้เด็กนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวมีอาหารโปรตีนรับประทานเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!