ตาก-เด็กชายขอบแม่สอด บนยอดดอยสูง เฮ ! งานวันเด็ก หลังรอมานานเกือบ 3 ปี

ตาก-เด็กชายขอบแม่สอด บนยอดดอยสูง เฮ ! งานวันเด็ก หลังรอมานานเกือบ 3 ปี

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

เด็กชายขอบแม่สอด บนยอดดอยสูง เฮ ! งานวันเด็ก หลังรอมานานเกือบ 3 ปี

        วันที่ 12 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานอเนกประสงค์ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ตำบลมหาวัน อำเภอแม่สอดจังหวัดตาก นายฉัตรชัย โป่งหลวง สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตาก พร้อมด้วยสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลมหาวัน คณะครูผู้ดูแลเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ ร่วมเปิดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยมีนางนุชนาถ ก้อนจะรา ห้วหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเจดีย์โคะ เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ การจัดกิจกรรมวันเด็กในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้ปกครองเด็กที่มีความรับผิดชอบ ต่ออนาคตของเด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชน ซึ่งจะเติบโตเป็นอนาคตของประเทศชาติ จึงได้จัดเวทีกิจกรรมให้กับเด็ก ได้มีโอกาสแสดงออกถึงความรู้ ความสามารถในด้านต่างๆ ตระหนักถึงความมีวินัยและรู้จักหน้าที่ของตนเอง สอดคล้องกับคำขวัญวันเด็กแห่งชาติ 2566 “รู้หน้าที่ มีวินัย ใฝ่ความดี” รวมถึงการพัฒนาทางด้านร่างกาย อารมณ์สังคม และสติปัญญา ของเด็ก
         สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ นับเป็นโอกาสที่ดีของเด็กๆ ที่ได้ชมกิจกรรมต่างๆ ของเพื่อนๆ ซึ่งคาดว่าจะเป็นเวทีกิจกรรมหนึ่งที่ทำให้ผู้ปกครองของเด็ก ได้ตระหนักถึงความสำคัญของเด็กและเยาวชนในการเลี้ยงดูอบรมสั่งสอนให้เด็กและเยาวชน มีโอกาสแสดงออกถึงความสามารถในด้านต่างๆ โดยภายในงานได้มีผู้ปกครองเด็ก และผู้ใหญ่ใจดี สนับสนุนมอบขนม ของเล่นเด็ก และอาหาร รวมทั้งยังมีการจับรางวัลแลกเปลี่ยนของขวัญ การเต้นบนเวทีการร้องเพลง ตอบคำถามชิงรางวัล ซึ่งกิจกรรมเป็นไปด้วยความอบอุ่น สร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะให้กับผู้ปกครองของเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก และเพื่อนๆ ของเด็กอย่างมีความสุข

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!