นครสวรรค์-โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดแข่งขันกีฬาสี “อุณาโลมเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ ผอ.เขตมัธยมนครสวรรค์ ประธานเปิด

นครสวรรค์-โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดแข่งขันกีฬาสี “อุณาโลมเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ ผอ.เขตมัธยมนครสวรรค์ ประธานเปิด

ภาพ/ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

โรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดแข่งขันกีฬาสี “อุณาโลมเกมส์” อย่างยิ่งใหญ่ ผอ.เขตมัธยมนครสวรรค์ ประธานเปิด

       นายก้านตอง เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเปิดเผยว่า “อุณาโลมเกมส์” เกมกีฬาของชาวอำเภอเก้าเลี้ยว พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาภายในคณะสีฯโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยา ได้รับเกียรติจาก นายเกรียงศักดิ์ ยอดสาร ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์ มาเป็นประธานในพิธี โดยมี นายกิตติวัฒน์ เลิศพรตสมบัติ ประธานกรรมการสถานศึกษา นายสุรศักดิ์ วลัญอารยะ ประธานชมรมศิษย์เก่าฯ รวมทั้งหัวหน้าส่วนราชการของอำเภอเก้าเลี้ยว/รัฐวิสาหกิจ/ภาคเอกชนและคณะผู้บริหารโรงเรียนสังกัดมัธยมศึกษา/ประถมศึกษา ให้การต้อนรับและร่วมชมพิธีเปิดการแข่งขัน สร้างความประทับใจและความภาคภูมิใจให้กับคณะครู ผู้บริหาร ตลอดจนนักเรียนโรงเรียนเก้าเลี้ยววิทยาเป็นอย่างดี

        นายก้านตอง กล่าวว่า “ขอขอบพระคุณคุณประธานในพิธีเปิด คณะกรรมการจัดแข่งขัน ผู้มีเกียรติ ผู้ปกครองนักเรียนตลอดจนผู้ให้การสนับสนุนและลูกๆเก้าเลี้ยววิทยาที่ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีในการจัดการแข่งขันกีฬาคณะสีสร้างความรักความสามัคคีในหมู่คณะและสร้างสุขภาพให้แข็งแรง และเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอขอบคุณ มา ณ โอกาสนี้”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!