ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

ประจวบคีรีขันธ์-ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัด

ภาพ/ข่าว:ชำนาญ พึ่งเจาะ

ประชุมคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้กฏหมาย ครั้งที่ 1/2566

         เวลา 14.00 น.วันที่ 12 มกราคม 66 ที่ห้องทะเบียนราษฎร เทศบาลเมืองหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ นายสุทธิพงษ์ พสุรัตน์ หน.ฝ่ายปกครองเทศบาลเมืองหัวหิน นายชัชวลิต เกิดสินธุ์ หน.งานป้องกันบรรเทาสาธารณภัย ประชุมร่วมกับทาง กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดประจวบฯ และ หน.ส่วนอำเภอ ขนส่ง ตำรวจทางหลวงฯลฯ ในคณะอนุกรรมการศูนย์ปฎิบัติการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดด้านการบังคับใช้หมาย ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 29 ธันวาคม 65ถึง 4 มกราคม 66 ” 7 วันอันตราย” ภายในเขต จ.ประจวบคีรีขันธ์ โดย มี พ.ต.อ.อำนาจ โฉมฉาย รอง ผบก ตร.ปข.เป็นประธาน ผ่านระบบ Video Confevence โดยสรุปผลการเกิดอุบัติเหตุในถนนเมนหลักและเมนรองของแต่ละอำเภอ รวม 53 ครั้ง มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด 10 ราย บาทเจ็บ 45 ราย ซึ่งสติถิในปี 66 นี้ทางตำรวจภูธรก็จะนำไปพิจารณาแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุอย่างเป็นทางการเพื่อป้องกันต่อไป

            สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในภาพรวมของแต่ละอำเภอใน จ.ประจวบฯ นั้นคือ ปรับปรุงถนนเมนหลักเมนรอง ติดตั้งตรวจสอบป้ายแจ้งเตือนสัญญาณไฟ การดูแลควบคุมของเจ้าหน้าที่ในช่วงเทศกาล การจัดตั้งด่านชุมชน และการนำเอาข้อกฏหมาย พรบ.จราจร มาบังคับใช้กับผู้ใช้รถทุกชนิดประเภท

            ทางด้าน พตอ.อำนาจ ฯ ยังกล่าวต่อกับทางคณะผู้เข้าร่วมประชุมว่า เมื่อวันที่ 9 มกราคม 66 ทางกองบัญชาการตำรวจแห่งชาติได้มีประกาศ พรบ.การจราจรแบบตัดแต้มใช้ทั่วราชอาณาจักรโดยมีแต้ม คะแนน 12 คะแนน ในการบังคับใช้กับผู้ใช้รถใช้ถนน เพราะฉะนั้นแล้วให้ หน่วยงานของภาครัฐ ตำรวจ องค์กรปกครอง ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนได้รับทราบถึงแนวทางการปฎิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความเป็นระบบ ระเบียบที่ดีของท้องถิ่น ภูมิภาค และประเทศ.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!