ราชบุรี-จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ

ราชบุรี-จัดบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่พระองค์ภาฯ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

               วันนี้( 12 ม.ค.) จ.ราชบุรีประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวกจ.ราชบุรี โดยมี นายรณภพ เหลืองไพโรจน์ ผวจ.ราชบุรี เป็นประธานประกอบในพิธี พร้อมด้วยพระปิฎกโกศล เจ้าคณะจ.ราชบุรี เจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม เป็นประธานสงฆ์ นำประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป,ข้าราชการ ,ทหาร ตำรวจ ,ส่วนราชการ และประชาชน ร่วมในพิธีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล
             ซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการปกครองกำหนดดำเนินโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ วัดที่จังหวัดกำหนด ทั้ง 76 จังหวัด เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
                สำหรับจ.ราชบุรี มีข้าราชการ ,จนท.ของรัฐ และประชาชน แสดงความจำนงค์ร่วมบรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ รวม 99 คน โดยพระสงฆ์ทุกรูปจะศึกษาและปฏิบัติธรรม ที่วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี จนถึงวันที่ 27 ม.ค. เพื่อศึกษาพระธรรมวินัยและปฏิบัติธรรมตามหลักคำสอนของพระพุทธศาสนา สามารถนำมาปรับใช้และปฏิบัติในชีวิตประจำวัน มาพัฒนางาน พัฒนาชีวิต ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!