ลพบุรี-ศูนย์การบินทหารบก เตรียมพร้อมหน่วยบินป้องกันไฟป่าและฝุ่นละออง

ลพบุรี-ศูนย์การบินทหารบก เตรียมพร้อมหน่วยบินป้องกันไฟป่าและฝุ่นละออง

ภาพ-ข่าว:กฤษณ์ สนใจ

               ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ตรวจความพร้อม กำลังพลและยุทโธปกรณ์ ภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ทั้งนี้เป็นไปตามนโยบายของกองทัพบก
                พลตรี สิริพล ชินบุตร ผู้บัญชาการศูนย์การบินทหารบก ตรวจความพร้อมหน่วยบินเฉพาะกิจ สนับสนุนภารกิจป้องกันและไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ณ สนามบินสะพานนาค ภายในค่ายสมเด็จพระศรีนครินทรา ศูนย์การบินทหารบก อำเภอเมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการสนับสนุนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละออง ทั้งนี้ตามที่กองทัพบกได้มอบหมายภารกิจให้ศูนย์การบินทหารบกได้เตรียมความพร้อมของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ เพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควันและฝุ่นละออง ซึ่งทางกองทัพบกมีความเชื่อมั่นและมองเห็นถึงขีดความสามารถของกำลังพลและยุทโธปกรณ์ของหน่วยศูนย์การบินทหารบก
               จากผลการปฏิบัติภารกิจในที่ผ่านมาที่ได้ปฏิบัติภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ซึ่งเป็นอีกหนึ่งบทบาทที่สำคัญของกองทัพบกในการสนับสนุนการแก้ไขปัญหาอันสำคัญของชาติที่นอกเหนือจากภารกิจด้านการทหาร จากการตรวจความพร้อมพบว่ากำลังพลหน่วยบินเฉพาะกิจมีความตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบอย่างเต็มกำลังและเต็มขีดความสามารถ ซึ่งได้มีการจัดกำลังพล อากาศยานไร้คนขับ อากาศยานใช้งานทั่วไป แบบ 17 จำนวน 2 เครื่อง พร้อมถุงบรรจุน้ำดับเพลิง และยานพาหนะ โดยเชื่อว่าจะเป็นส่วนหนึ่งในการลดปัญหาการเกิดไฟป้าและหมอกควันและฝุ่นละอองลงได้ แต่ทั้งนี้ขอให้ประชาชนได้ให้ความร่วมมือในการลดการเผาป่าหรือสิ่งที่ทำให้เกิดไฟไหม้ รวมทั้งสิ่งที่ก่อทำให้เกิดหมอกควันและฝุ่นละอองสร้างมลพิษให้เกิดขึ้น โดยการดำเนินการจะปฏิบัติภารกิจไปจนกว่าสถานการณ์ในภาพร่วมเข้าสู่สภาวะปกติ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!