อุบลราชธานี-เปิดงานช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม “เศรษฐกิจฐานราก อีสานบ้านเฮา สู่ความยั่งยืน”

อุบลราชธานี-เปิดงานช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม “เศรษฐกิจฐานราก อีสานบ้านเฮา สู่ความยั่งยืน”

ภาพ-ข่าว:ศูนย์ข่าวเฉพาะกิจจังหวัดอุบลราชธานี

             วันนี้ (11 ม.ค.66) นายชลธี ยังตรง ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี มอบหมายให้นายสมเจตน์ เต็งมงคล รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานเปิดงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12 “เศรษฐกิจฐานราก อีสานบ้านเฮา สู่ความยั่งยืน”ณ ตลาดมาระแม (ศาลาเรือนไทย) บริเวณศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี
            นายพิทักษ์พงษ์ จันทร์แดง รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ กำหนดจัดขึ้น เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ไปสู่ความยั่งยืน โดยการเสริมสร้างกลุ่มวิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการให้มีความเข้มแข็ง ยั่งยืน ตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงสินค้าเกษตรอินทรีย์ และสินค้าเด่นของดี ของจังหวัดอุบลราชธานี หมุนเวียนไปสู่ผู้บริโภคโดยตรง เพื่อให้ประชาชนได้บริโภค สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพอย่างทั่วถึง
             สำหรับกิจกรรมภายในงาน ช้อปของเด่น กินของดี ที่มาระแม ครั้งที่ 12 วันนี้ ประกอบด้วย การแสดงนิทรรศการของหน่วยงาน ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐ และเอกชน ที่เป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการด้านสุขภาพ รวมทั้งการออกร้าน จำหน่ายสินค้าปลอดภัย มากกว่า 60 ร้าน เช่น สินค้าเกษตรอินทรีย์ ผลิตภัณฑ์จากชุมชน ผ้าพื้นเมือง ผักผลไม้ เป็นต้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!