ราชบุรี-ตลาดศรีเมือง ร่วมใจล้างตลาด ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ราชบุรี-ตลาดศรีเมือง ร่วมใจล้างตลาด ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

ตลาดศรีเมืองจัดกิจกรรมร่วมใจล้างตลาด ป้องกันและกำจัดพาพะนำโรค (Big Cleaning Day) ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2566

           เมื่อเวลา 14.00 น. วันนี้(11 ม.ค.) ที่บริเวณอาคารตลาดสด ตลาดศรีเมือง อ.เมืองราชบุรี จัดกิจกรรมล้างตลาด ป้องกันและกำจัดพาหะนำโรค” ( Big Cleaning Day ) ต้อนรับเทศกาลตรุษจีน 2566 โดยมี นางวีณา ศรีสรรพางค์ รอง ประธานกรรมการบ.แอ็กโกรคอมเมอร์ส กรุ๊ป จำกัด เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยนายรุ่งเรือง เด่นดวงใจ รอง นพ.สสจ.ราชบุรี ดร. เนาวเรศ น้อยพานิช รองนายก ทม.ราชบุรี นายวีระศักดิ์ โรจนาศรีรัตน์ ผช.ผอ.ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี และผู้ประกอบการเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ด้วย
         เนื่องด้วยตลาดศรีเมือง ได้มีการขับเคลื่อนนโยบายด้านอาหารปลอดภัยมาอย่างต่อเนื่อง และครบวงจร ซึ่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนที่จะมาถึง ชาวไทยเชื้อสายจีนจะมีการจับจ่ายซื้อของ เพื่อจัดเตรียมอาหารทำพิธีเซ่นไหว้บรรพบุรุษที่ตลาดศรีเมืองเป็นจำนวนมาก กิจกรรมนี้จัดขึ้นโดยมีจุดประสงค์ เพื่อจัดการด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมภายในตลาดให้ถูกสุขลักษณะ ตามมาตรการสำคัญในการลดภาวะคุกคามต่อสุขภาพของผู้ประกอบการ ,ลูกจ้าง พนักงาน และผู้บริโภค ทั้งโรคติดต่อในระบบทางเดินอาหาร, ระบบทางเดินหายใจ และโรคโควิด-19 สายพันธุ์ โอมิครอน รวมถึงการลด และทำลายแหล่งพาหะนำโรค
          โดยภายในงานกิจกรรมฉีดล้างทำความสะอาดภายในอาคารตลาดสด และทำลายแหล่งเพาะพันธุ์พาหะนำโรคต่างๆ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการ และพนักงานของตลาดศรีเมืองเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!