ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯติดตามการส่งมอบไก่ไข่ ส่งเสริมอาหารโปรตีนเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง เด็กปฐมวัย

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯติดตามการส่งมอบไก่ไข่ ส่งเสริมอาหารโปรตีนเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมอง เด็กปฐมวัย

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

            วันที่ 11 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด ลงพื้นที่ติดตามการส่งมอบไก่ไข่ โครงการส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมีการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสม กิจกรรมย่อย : เกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้งบประมาณตามแผนพัฒนาจังหวัดร้อยเอ็ด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ โรงเรียนบ้านโพนพอุง ตำบลหินกอง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
           สำหรับปี 2566 มีโรงเรียนเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ จำนวน 60 แห่ง ในพื้นที่ 20 อำเภอ โดยโรงเรียนแต่ละแห่งจะได้รับการสนับสนุนไก่ไข่ (ไก่สาว) จำนวน 100 ตัว พร้อมอาหารไก่ไข่ และอุปกรณ์การเลี้ยงครบชุด การส่งมอบจะแล้วเสร็จภายในกลางเดือนมกราคมนี้
           ทั้งนี้ หลังการส่งมอบเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ในพื้นที่จะออกติดตามให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพไก่ไข่อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผลผลิตไข่ที่มีคุณภาพให้เด็กปฐมวัยได้รับประทานอาหารโปรตีนเพื่อการพัฒนาทักษะทางสมองและทักษะทางสังคมที่เหมาะสมต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!