เชียงใหม่-ผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ เยี่ยมชมการ”ทอผ้าตีนจก”แม่แจ่ม

เชียงใหม่-ผู้ว่าฯพร้อมนายกเหล่ากาชาดฯ เยี่ยมชมการ”ทอผ้าตีนจก”แม่แจ่ม

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

        ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เยี่ยมชมการทอผ้าตีนจก แม่แจ่ม หัตถกรรมภูมิปัญญาดั้งเดิมที่ถ่ายทอดมารุ่นต่อรุ่นของชาวอำเภอแม่แจ่ม
         บ่ายวันนี้ (10 ม.ค. 66) นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปกราบสักการะพระเจ้าแสนตอง และกราบนมัสการเจ้าอาวาสวัดบ้านเจียง ณ วัดบ้านเจียง ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมมอบน้ำดื่ม 100 ขวด ให้แก่ชุมชนคุณธรรม ขับเคลื่อนด้วยพลังบวร ลานธรรม ลานวิถีไทย วัดบ้านเจียง ซึ่งได้สร้างค่านิยม และจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม ภายใต้หลักธรรมทางศาสนา น้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาพัฒนาคุณภาพชีวิต นำทุนทางวัฒนธรรมมาเสริมสร้างคุณค่าทางสังคมและมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจแก่ชุมชย ทั้งยังมีการขยายและพัฒนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรม
           จากนั้น นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปเยี่ยมชมการสาธิตทอผ้าตีนจก ของกลุ่มลายเมืองแจ่ม ณ โรงเรียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา บ้านท้องฝาย ตำบลช่างเคิ้ง อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นหัตถกรรมภูมิปัญญาดั้งเดิม ที่ถ่ายทอดผ่านการสาธิตตั้งแต่ขั้นตอนการแยกเมล็ดออกจากฝ้าย ตีฝ้ายแล้วปั่นเพื่อดึงใยออกมาให้เป็นเส้นฝ้าย ก่อนที่จะนำไปย้อมสีธรรมชาติ และทอออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ ที่มีทั้งเสื้อผ้า ของฝาก ของที่ระลึก

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!