กาญจนบุรี-ปลัด สธ.ย้ำในทุกจังหวัดขับเลื่อนในการบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

กาญจนบุรี-ปลัด สธ.ย้ำในทุกจังหวัดขับเลื่อนในการบริการผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติด

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

                 วันที่ 10 มกราคม 2566 ณ.มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาค นอกสถานที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 พร้อมมอบเกียรติบัตรแก่เขตสุขภาพที่มีผลงานขับเคลื่อนการจัดบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติดดีเด่น และกล่าวว่าการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ กระทรวงสาธารณสุขจึงมีนโยบายให้สถานพยาบาลในสังกัดทุกระดับพัฒนาระบบบริการผู้ป่วยในด้านจิตเวชและยาเสพติด เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลอย่างเข้มข้น มีการนำส่งอย่างปลอดภัยและติดตามดูแลต่อเนื่องในชุมชนแบบไร้รอยต่อ ป้องกันปัญหาการใช้ความรุนแรงของผู้ป่วยจิตเวช โดยปัจจุบันมีโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป เปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดแล้ว 94 แห่ง ใน 68 จังหวัด ส่วนการดูแลผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดในชุมชน กระทรวงสาธารณสุขจะเป็นหน่วยสนับสนุนหน่วยงานท้องถิ่นในการจัดบริการเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
                นพ.โอภาสกล่าวต่อว่า สำหรับเขตสุขภาพที่มีผลการดำเนินงานดีเด่น ประกอบด้วย รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทอง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 3 และเขตสุขภาพที่ 12, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญเงิน : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดครอบคลุมทุกจังหวัดในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 2 เขตสุขภาพที่ 5 เขตสุขภาพที่ 7 เขตสุขภาพที่ 9 และเขตสุขภาพ 10, รางวัลเกียรติบัตรเหรียญทองแดง : สามารถเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดได้มากกว่า ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปในเขตสุขภาพ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 1 เขตสุขภาพที่ 4 เขตสุขภาพที่ 6 เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 11 และรางวัลเกียรติบัตรพิเศษ : สามารถเร่งรัดการเปิดหอผู้ป่วยจิตเวชและยาเสพติดเพิ่มอย่างก้าวกระโดดภายใน 1 สัปดาห์ ได้แก่ เขตสุขภาพที่ 8 และเขตสุขภาพที่ 5
               พร้อมกันนี้ ได้รับมอบเงินบริจาคจาก นพ.วัลลภ ไทยเหนือ ประธานมูลนิธิพัฒนาอนามัย และอดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข จำนวนทั้งสิ้น 600,000 บาท เพื่อใช้ในงานดูแลเด็กออทิสติกปฐมวัย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถเติบโตและเป็นกำลังสำคัญให้กับประเทศได้ต่อไป

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!