ประจวบคีรีขันธ์-โชว์ผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

ประจวบคีรีขันธ์-โชว์ผลสำเร็จด้านอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “ผ้าไทยใส่ให้สนุก”

"เฉลิมพระเกียรติ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี พระชนมายุ 3 รอบ"

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                   เมื่อวันที่ 10 ม.ค.66 ที่ห้องประชุมเกาะหลัก ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการ จ.ประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเฉลิม พระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 มีนายดำรงค์ มากระจัน พัฒนาการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ และผู้ประกอบการกลุ่มผ้าทอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ซึ่งทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดฯ ได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฯ นำเสนอผลสำเร็จของการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เชื่อมโยงการดำเนินกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุก
                เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศและสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของพันธุกรรมพืช และสนองพระดำริ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ที่ทรงมีพระปณิธานสืบสานอนุรักษ์ผ้าทอพื้นเมือง ทรงออกแบบและมอบลายผ้าประทานให้แก่ช่างฝีมือด้านการทอผ้านำมาผลิตและจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ โดยทรงมีพระดำริในการเพิ่มมูลค่าผ้าพื้นเมืองด้วยการส่งเสริมการใช้สีจากธรรมชาติย้อมสีผ้า
                 ในส่วนของ จ.ประจวบคีรีขันธ์ ที่ผ่านมาได้มีการสนับสนุนองค์ความรู้ในการใช้สีย้อมผ้าจากธรรมชาติ ได้แก่ เปลือกต้นเกด ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำจังหวัด เปลือกต้นโกงกาง เปลือกต้นเหียง ครามทะเล กาบมะพร้าว นำมาใช้ย้อมสีผ้าทดแทนการใช้สารเคมี ซึ่งในวันนี้ได้มีการนำผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าเครื่องแต่งกายจากผ้าย้อมสีธรรมชาติมาจัดแสดง
                โดยผู้ประกอบการได้มีการออกแบบตัดเย็บในรูปแบบร่วมสมัย สวยงาม สามารถสวมใส่ได้ทุกเพศทุกวัย ปัจจุบันมีการจำหน่ายและได้รับการตอบรับที่ดีจากชาวไทยและต่างชาติ สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมให้ความรู้ในการดูแล รักษาต้นไม้ และแจกกล้าพันธุ์ไม้ ได้แก่ ต้นเกด ต้นจันทน์หอม และต้นมะริดให้แก่ผู้สนใจอีกด้วย.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!