สิงห์บุรี-จัดพิธีอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

สิงห์บุรี-จัดพิธีอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ

ภาพ-ข่าว:จีระแมน ขำฉา

              วันที่ 9 มกราคม 2566 เวลา 8.30 น.พระเทพปริยัติสุธีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และนายสุพจน์ ยศสิงห์คำ ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรีเป็นประธานฆราวาสในพิธีปลงผม ผู้บรรพชาอุปสมบทโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อเป็นการถวายพระพรชัยมงคลให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววันและเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ณ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร พระอารามหลวง โดยมีเจ้าคณะจังหวัดสิงห์บุรี ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี หัวหน้าส่วนราชการและญาติ เดินขลิบผมนาครอบพระอุโบสถ จนครบ
             สำหรับจังหวัดสิงห์บุรีมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 99 นาค ก่อนที่ในวันนี้เวลา 12.30 น.จะมีการประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบท ซึ่งพระภิกษุสามเณรจะอยู่จำวัดเป็นระยะเวลา 15 วัน และขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนในพื้นที่ร่วมกันทำบุญตักบาตร ถวายภัตตาหารเช้า ถวายภัตตาหารเพล ถวายน้ำปานะ ตามกำลังศรัทธา เพื่อเกิดอานิสงส์จากการรวมความศรัทธาและความจงรักภักดีถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและทรงมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน
             ทั้งนี้ กระทรวงมหาดไทย ร่วมกับมหาเถรสมาคม จัดโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทั้ง 76 จังหวัด ซึ่งในส่วนของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำ ลูกจ้างชั่วคราว ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สามารถลาเข้าร่วมโครงการฯ ได้โดยไม่ถือเป็นวันลา เสมือนเป็นการปฏิบัติราชการและได้รับเงินเดือนตามปกติ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!