กาญจนบุรี-สาธารณสุขฯดูงานการพัฒนาแพลตฟอร์ม ODS Platform ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

กาญจนบุรี-สาธารณสุขฯดูงานการพัฒนาแพลตฟอร์ม ODS Platform ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

            คณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคลงพื้นที่ศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนาแพลตฟอร์ม ODS Platform ในการตรวจคัดกรองโรคมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ODS Colonoscopic Screening) ที่โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา จังหวัดกาญจนบุรี
            วันที่ 9 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น. ณ.ห้องประชุมแผนสิริเวชชะพันธ์ ชั้น 3 ตึกอำนวยการ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา โดยมี นายแพทย์กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์รักษ์พงศ์ เวียงเจริญ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฝ่ายการแพทย์ นายวรัตนถ์ แก้วบุญชู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนาฝ่ายบริหาร นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่เดินทางมาลงพื้นที่ศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และร่วมประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดกาญจนบุรี
             นายแพทย์วิบูลย์ ภัณฑบดีกรณ์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนบริการสุขภาพ โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา กาญจนบุรี นำเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้การศึกษาดูงาน ODS Platform ประยุกต์ใช้ในการตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่ (ODS Colonoscopic Screening) โครงการ One Day One Visit One Stop Service จะไม่มีคนไข้ในเลย ผู้ป่วยจะได้รับการดูแลที่ศูนย์ผ่าตัดวันเดียวกลับ เข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วในการรักษา ลดค่าใช้จ่าย ลดเวลารักษาในโรงพยาบาล ไม่เสียเวลาการทำงานของผู้ป่วยและญาติ ประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน
              จากนั้น ลงเยี่ยมชมหน่วยงานที่ตึก ญสส ชั้น 4 และ 5 และศึกษาการดำเนินงาน One Day One Visit One Stop Service ผ่านการ life demonstrate ในการ Telemedicine ระหว่างโรงพยาบาลแม่ข่ายและโรงพยาบาลชุมชนลูกข่าย ร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนประสบการณ์และให้ข้อเสนอแนะเพื่อการพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!