ราชบุรี-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ราชบุรี-จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ

ภาพ-ข่าว:สุจินต์ นฤภัย (เต้)

             เมื่อช่วงเช้า วันนี้ ( 8 ม.ค. ) ที่วัดอมรินทราราม จ.ราชบุรี นายอังกูร ศีลาเทวากูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ 8 มกราคม 2566 พร้อมนำกล่าวถวายพระพร และสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ และมีพระอัจฉริยภาพด้านต่าง ๆ พร้อมยังได้รับการขนานนามว่าทรงเป็น “เจ้าหญิงแฟชั่น” นอกจากนี้พระองค์ยังทรงเล็งเห็นความสำคัญของผ้าไทย ทรงอนุรักษ์และต่อยอดผ้าไทยอย่างจริงจัง ทั้งยังทรงออกแบบลายมัดหมี่ชื่อ “ผ้ามัดหมี่ลายขอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ” พระราชทานช่างทอผ้า เพื่อนำไปใช้สร้างรายได้และอาชีพที่ยั่งยืนให้กับชุมชนทอผ้าทั่วประเทศ
              ภายในพิธีมีพระปิยทัสสี เจ้าคณะจังหวัดราชบุรี (ธรรมยุต) เจ้าอาวาสวัดอมรินทราราม เป็นประธานสงฆ์ให้ศีล และนำพระสงฆ์สมณศักดิ์ 10 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมีข้าราชการ และจนท.จากส่วนราชการ พร้อมประชาชน ที่พร้อมใจสวมใส่ชุดผ้าไทย ผ้าลายขอ เข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียง
             โอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ได้นำส่วนราชการไปยังท่าน้ำวัดอมรินทราราม ได้ร่วมกันปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ และถวายเป็นพระราชกุศล พร้อมกับสร้างความตระหนักรู้แก่ประชาชนและเยาวชนให้เห็นคุณค่าของทรัพยากรประมงที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตลอดจนการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำให้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน เป็นการสร้างสมดุลให้ระบบนิเวศ เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรสัตว์น้ำให้กลับคืนมาอีกครั้ง และเป็นแหล่งอาหารที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประชาชนชาวจังหวัดราชบุรีต่อไป
             จากนั้นรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำจิตอาสาพระราชทาน ข้าราชการ และประชาชน ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณวัดอมรินทราราม ด้วยการเก็บกวาดขยะ ฉีดล้างพื้น กำจัดวัชพืช ตัดแต่งกิ่งไม้ เพื่อให้เกิดความสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติกิจของสงฆ์ และปฏิบัติธรรมแก่พุทธศาสนิกชน

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!