สระบุรี-สว.ถาวร เข้าอวยพรปีใหม่ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

สระบุรี-สว.ถาวร เข้าอวยพรปีใหม่ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษา

ภาพ-ข่าว:สมภพ พิมมะศร

                สว.ถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา พร้อมคณะผู้ติดตามเข้าสวัสดีปีใหม่ที่ปรึกษาคณะทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสระบุรี/ลพบุรี

               ที่ จ.สระบุรี สว.ถาวร เทพวิมลเพชรกุล สมาชิกวุฒิสภา กรรมาธิการ กมธ. การปกครองท้องถิ่น วุฒิสภา พร้อมคณะผู้ติดตาม ได้แก่ สิบเอกทศพร เทพวิมลเพชรกุล, นายธนชาต เจริญสุข ครูโรงเรียนบ้านครัว(ซิเมนต์ไทยสงเคราะห์) เข้าอวยพรปีใหม่ ดร.มงคล ศิริพัฒนกุล ประธานบริหาร สระบุรี วณิชชากร กรุ๊ป, คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) พลเอก บุญธรรม โอริส สมาชิกวุฒิสภา ที่ปรึกษาและกรรมาธิการ กมธ. การบริหารราชการแผ่นดิน วุฒิสภา , ดร.ทวน เที่ยงเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม นายอิทธิรงค์ ปานะถึก ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันยา บาร์นท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี , อาจารย์ ดร.บุณยานุช เฉวียงหงส์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และคูณปริญญา วันทา ผู้บริหารปริญญาแมนชั่น ปริญญาทาวเวอร์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ เพื่อความเป็นสิริมงคล

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!