เพชรบุรี-อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จัดงานถนนต้นตาลครั้งที่ 2

เพชรบุรี-อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จัดงานถนนต้นตาลครั้งที่ 2

ภาพ/ข่าว:สุรพล นาคนคร

         อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จัดงานถนนต้นตาลครั้งที่ 2 ชูภูมิปัญญาอาหารคาวหวานจากตาลโตนด การแข่งขันกินหนมโหนด การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย 6-8 มกราคมนี้

          เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ถนนต้นตาล ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน นำโดย นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบต.ไร่สะท้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มสธ.เพชรบุรี กศน.อำเภอบ้านลาด ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ถนนต้นตาล ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 – 8 มกราคม 2566 โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่มีต้นทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์ โดยการนำวิถีชีวิตของตนเองมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ในวิถีชุมชน เพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาในการทำผลิตภัณฑ์จากต้นตาลในรูปแบบต่าง ๆ มาสู่บุคคลภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดเพชรบุรีในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการทำตาลโตนดแบบองค์รวมและเป็นการต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกซุ้มภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวานจากตาลโตนด และสินค้าชุมชน การแข่งขันกินขนมตาล การประกวดร้องเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีต่าง ๆ
             ด้าน นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดงานที่ได้ใช้ทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะต้นตาลที่สามารถทำให้สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างรายได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเปิดพื้นที่ให้นำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น.อบต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จัดงานถนนต้นตาลครั้งที่ 2 ชูภูมิปัญญาอาหารคาวหวานจากตาลโตนด การแข่งขันกินหนมโหนด การแสดงศิลปวัฒนธรรมหลากหลาย 6-8 มกราคมนี้
              เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ ถนนต้นตาล ถนนเลียบคลองชลประทาน ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน นำโดย นายสุรศักดิ์ รุ่งเรือง นายก อบต.ไร่สะท้อน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี มสธ.เพชรบุรี กศน.อำเภอบ้านลาด ผู้นำชุมชนและภาคีเครือข่ายจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชุมชน Palm Street Art @ถนนต้นตาล ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2566 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 – 7 – 8 มกราคม 2566 โดยมี นายชัยยะ อังกินันทน์ นายก อบจ.เพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานเปิดงาน การจัดงานครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนที่มีต้นทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์ โดยการนำวิถีชีวิตของตนเองมาพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวการเรียนรู้ในวิถีชุมชน เพื่อเป็นการรวบรวมภูมิปัญญาในการทำผลิตภัณฑ์จากต้นตาลในรูปแบบต่าง ๆ มาสู่บุคคลภายนอกอย่างเป็นรูปธรรม เป็นการตอบสนองนโยบายของจังหวัดเพชรบุรีในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก เป็นแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาวิถีการทำตาลโตนดแบบองค์รวมและเป็นการต่อยอดนวัตกรรมรูปแบบต่าง ๆ อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการออกซุ้มภูมิปัญญาด้านอาหารคาวหวานจากตาลโตนด และสินค้าชุมชน การแข่งขันกินขนมตาล การประกวดร้องเพลง และการแสดงศิลปวัฒนธรรม ดนตรีต่าง ๆ
              ด้าน นายชัยยะ อังกินันทน์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรี ในฐานะประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดเพชรบุรี กล่าวว่า ขอชื่นชมการดำเนินการของคณะกรรมการจัดงานที่ได้ใช้ทุนทางภูมิปัญญาและทุนทางภูมิศาสตร์ของพื้นที่ให้เป็นที่รู้จักของบุคคลทั่วไป โดยเฉพาะต้นตาลที่สามารถทำให้สวยงามและเป็นแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่ อีกทั้งยังสามารถสร้างคุณค่าและความภาคภูมิใจให้กับคนในชุมชน การจัดงานในครั้งนี้เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจให้คนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงได้มีโอกาสจำหน่ายสินค้าชุมชนสร้างรายได้ มีสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ และเปิดพื้นที่ให้นำเสนอเรื่องราวของหมู่บ้านชุมชนของตนเองให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น.

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!