ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯ เดินหน้าผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ร้อยเอ็ด-ปศุสัตว์ฯ เดินหน้าผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

ภาพ-ข่าว:คมกฤช พวงศรีเคน

           วันที่ 6 มกราคม 2566 นายปัญญา มูลคำกาเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดร้อยเอ็ด นำทีมสัตวแพทย์เคลื่อนที่ จังหวัดร้อยเอ็ด ปฎิบัติงานโครงการผ่าตัดทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี บูรณาการร่วมการปฎิบัติงานหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) และจังหวัดร้อยเอ็ดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข และสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย (คุรุศิษยานุกูล) ตำบลผักแว่น อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด โดยมีนายสนอง ดลประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด เป็นประธาน
            ทั้งนี้ มีผลการปฎิบัติงานผ่าตัดทำหมันสุนัข 31 ตัว แมว 36 ตัว ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 81 ตัว รวมทั้งตรวจสุขภาพสัตว์เลี้ยงและแจกจ่ายเวชภัณฑ์สำหรับสัตว์ เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัข-แมว และควบคุมปริมาณสามารถดูแลจัดการได้อย่างเหมาะสม เพื่อสร้างให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และส่งความสุขต้อนรับปีใหม่ 2566 ให้กับประชาชนที่มารับบริการ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!