ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯถอดบทเรียน 7 วันอันตรายปีใหม่ เร่งสร้างความปลอดภัยบนถนนทั้งปี

ประจวบคีรีขันธ์-ผู้ว่าฯถอดบทเรียน 7 วันอันตรายปีใหม่ เร่งสร้างความปลอดภัยบนถนนทั้งปี

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

                   เมื่อวันที่ 5 ม.ค.66 นายเสถียร เจริญเหรียญ ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 จ.ประจวบคีรีขันธ์ และสรุปผลการดำเนินงานรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 ที่ห้องประชุมสิงขร ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดประจวบฯ โดยตลอดทั้ง 7 วัน
               จ.ประจวบฯ มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุสะสม 53 ครั้ง ผู้บาดเจ็บสะสม 45 ราย ผู้เสียชีวิตสะสม 10 ราย ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุดคือรถจักรยานยนต์ ร้อยละ 84.9 รองลงมาคือรถกระบะ ร้อยละ 5.66 อำเภอที่มีอุบัติเหตุสูงสุดคือ อ.หัวหิน 15 ครั้ง รองลงมาคือ อ.เมืองประจวบฯ 8 ครั้ง อ.ทับสะแก 7 ครั้ง พฤติกรรมเสี่ยงส่วนใหญ่เกิดจากขี่รถจักรยานยนต์ไม่สวมหมวกนิรภัย เมาแล้วขับ ขับรถตัดหน้าระยะกระชั้นชิด โดยในจำนวนผู้เสียชีวิต 10 ราย มี 9 รายที่เกิดจากการขี่รถจักรยานยนต์แล้วประสบอุบัติเหตุ
                นายเสถียร กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานทุกภาคส่วนที่เสียสละร่วมกันดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในการเดินทางช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งปัญหาอุปสรรคต่างๆ จากการปฏิบัติงานที่ยังไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เป็นสิ่งที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องนำมาวิเคราะห์หาแนวทางปรับปรุงแก้ไขปัญหาร่วมกัน เพื่อกำหนดมาตรการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนต่อเนื่องตลอดทั้งปี ไม่ใช่เฉพาะช่วงเทศกาลเท่านั้น
               โดยสิ่งที่ต้องสร้างความตระหนักและต้องรณรงค์ประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องคือการสวมหมวกนิรภัย 100% ดื่มไม่ขับ ไม่ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางทั้งถนนสายหลักและสายรอง รวมทั้งเน้นย้ำเรื่องการตั้งด่านตรวจชุมชนบังคับใช้กฎหมายให้เข้มข้นเพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ และการรณรงค์ให้เจ้าของรถทำประกันภัยเพื่อรับความคุ้มครองตามกฎหมายกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!