กาญจนบุรี-แถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

กาญจนบุรี-แถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

              รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีประชุมสรุปผลร่วมกับส่วนกลาง พร้อมแถลงข่าวและปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ของจังหวัด เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตามกฎจราจรและมีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้บูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องและเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด
              วันที่ 5 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 09.30 น.ที่ ห้องประชุมแควน้อย ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เป็นประธานการประชุมฯผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล กับทุกจังหวัดทั่วประเทศ
            ในที่ประชุมฯได้สรุปผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งได้ยกกรณีตัวอย่างของจังหวัดกาญจนบุรี จากอุบัติเหตุรถพ่วง 18 ล้อ กับรถกระบะ เส้นทางบ้านเก่า-พุน้ำร้อน ในวันที่ 4 มกราคม พ.ศ.2566 ส่งผลให้มีผู้บาดเจ็บ 15 ราย และเสียชีวิตจำนวน 1 ราย ทางคณะทำงานได้มีการสอบถามข้อมูลสถานที่เกิดเหตุ ลักษณะของยานพาหนะ เส้นทาง และการติดตั้งป้ายสัญญาณจราจร เพื่อนำไปวิเคราะห์และกำหนดแนวทางการป้องกันอุบัติเหตุต่อไป
             จากนั้น นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยมี หน่วยงานภาครัฐ ทหาร ตำรวจ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ร่วมรับฟังผลสรุปการรายงานและพิธีปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ด้วย โดยจังหวัดกาญจนบุรีได้มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ได้กำหนดแผนรณรงค์ภายใต้หัวข้อการรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการป้องกันและลดอุบัติเหตุ ทั้งการตั้งจุดตรวจหลัก จุดตรวจรอง และจุดเสี่ยง โดยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด การดูแลความปลอดภัยการใช้รถใช้ถนนของผู้ขับขี่ยานพาหนะตลอดจนนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดกาญจนบุรี เพื่อป้องปรามผู้ที่มีพฤติกรรมเสี่ยงในการใช้รถใช้ถนน โดยมีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการขับขี่อย่างปลอดภัยผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ
               สำหรับผลการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 4 มกราคม 2566 จังหวัดกาญจนบุรี สรุปได้ดังนี้ เกิดอุบัติเหตุ จำนวน 65 ครั้ง ผู้บาดเจ็บ จำนวน 81 ราย ผู้เสียชีวิต จำนวน 3 ราย สาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากเมาแล้วขับ ตัดหน้ากระชั้นชิดและขับรถเร็วเกินกำหนด ประเภทรถ จักรยานยนต์ รถปิคอัพ ส่วนใหญ่เกิดในถนนในอบต.หรือหมู่บ้าน ถนนกรมทางหลวง จุดเกิดเหตุ เป็นเส้นทางตรง ในช่วงเวลา 16.01-20.00 น.
               ทั้งนี้ นายศักรินทร์ ทุมเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เน้นย้ำการสร้างการรับรู้ในการปฏิบัติตามกฎจราจรและมีการใช้รถใช้ถนนอย่างปลอดภัย รวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างต่อเนื่องไปในทุกเทศกาลและในสถานการณ์ปกติให้การลดอุบัติเหตุทั้งทางบกและทางน้ำเกิดประสิทธิภาพมากที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!