นครปฐม-พร้อมใจทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

นครปฐม-พร้อมใจทำบุญตักบาตรต้อนรับวันขึ้นปีใหม่

ภาพ-ข่าว:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

              วันที่ 1 มกราคม 2566 ที่บริเวณลานหน้าพระร่วงโรจนฤทธิ์ องค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม นายสุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม พร้อมด้วย นายกเหล่ากาชาดจังหวัด รองผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ ทหาร ตำรวจ นักเรียน นักศึกษา และประชาชนชาวจังหวัดนครปฐมเป็นจำนวนมาก ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง ถวายแด่พระสงฆ์ 99 รูป เนื่องในโอกาสต้อนรับวันขึ้นปีใหม่ อีกทั้งเพื่อความเป็นสิริมงคล ความสงบสุขแก่ชีวิต และครอบครัว ตลอดปี 2566
              โอกาสนี้ พระเทพมหาเจติยาจารย์ รองเจ้าอาวาสวัดพระปฐมเจดีย์ราชวรมหาวิหาร ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 14 ได้กล่าวสัมโมทนียกถา พร้อมอวยพรขอให้อำนาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย แห่งองค์พระร่วงโรจนฤทธิ์ ซึ่งเป็นพระคู่บ้านคู่เมืองชาวจังหวัดนครปฐม จงปกป้องคุ้มครองให้ชาวจังหวัดนครปฐมอยู่เย็นเป็นสุข ปราศจากทุกข์ โศก โรค ภัย และอันตรายทั้งปวง ตลอดปีและตลอดไป
              นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม ได้กล่าวอวยพรปีใหม่แก่ประชาชนชาวจังหวัดนครปฐม เริ่มต้นปีใหม่ด้วยความมุ่งมั่นในการทำความดี โดยน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ประกอบด้วยหลักความมีเหตุผล ความพอประมาณ และการมีภูมิคุ้มกันบนพื้นฐานเงื่อนไขแห่งความรู้และคุณธรรม มาเป็นหลักคิดในการดำเนินชีวิต เป็นหลักในการตัดสินใจเลือกที่จะทำหรือไม่ทำในทุก ๆ กิจกรรม ทั้งที่เกี่ยวกับกิจการงานอาชีพหรือชีวิตประจำวันของเรา และขอให้ประสบความสำเร็จและได้รับสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตตลอดปีใหม่

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!