กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

กาญจนบุรี-ผู้ว่าฯติดตามการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

ภาพ-ข่าว:ต๊ะ เมืองกาญจน์

          ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ติดตามความคืบหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ ซึ่งได้ดำเนินการปรับปรุงให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ พร้อมรองรับการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ สร้างรายได้ให้ประชาชน
            วันที่ 3 มกราคม 2566 เมื่อเวลา 10.30 น. ที่ พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าและรับฟังแนวทางในการปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดย นายอนันต์ สิริพฤกษา โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้รายงานความคืบหน้าของการปรับปรุงฯและการดำเนินการพัฒนาพื้นที่โดยรอบบริเวณ และคณะผู้บริหาร ผู้นำชุมชนตำบลดอนเจดีย์ร่วมนำเสนอและชี้แจงปัญหาความต้องการของประชาชนในพื้นที่
           สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดกาญจนบุรี ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และอารยธรรมทวารวดีในกิจกรรมปรับปรุงภูมิทัศน์พระบรมราชานุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ ในงบประมาณของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 เนื่องจากปัจจุบันมีสภาพเสื่อมโทรมจึงต้องพัฒนาปรับปรุงให้มีความสง่างามสมพระเกียรติ รวมทั้งสถานที่ดังกล่าวเป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ของจังหวัด มีความเป็นมาว่าเป็นสถานที่สำคัญในการทำสงครามในสมัยกรุงศรีอยุธยา ซี่งมีการค้นพบหลักฐานสำคัญในการทำยุทธหัตถีที่กรมศิลปากรได้ขึ้นทะเบียนไว้ จึงจะต้องมีการพัฒนาปรับปรุงให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม พร้อมทั้งเพื่อรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ และส่งเสริมให้เป็นพื้นที่ในการจัดกิจกรรมทางวิถีวัฒนธรรมของชุมชนอีกด้วย
            สำหรับความคืบหน้าขณะนี้ ในระยะแรกได้ดำเนินการด้านงานรื้อถอนและปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณด้านข้างพระบรมราชานุสาวรีย์ฯ โดยทางจังหวัดและชุมชนจะใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆและในส่วนของพระบรมราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระนเรศวรมหาราชได้มีการตกแต่งให้มีความสวยงามสมพระเกียรติ คาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนมกราคม พ.ศ.2566 นี้ ส่วนระยะที่สองจะมีการปรับปรุงพื้นที่โดยรอบให้ประชาชนสามารถใช้ประโยชน์จากพื้นที่และมีความปลอดภัยมากขึ้น

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!