ตาก-ผู้ว่าฯออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ตาก-ผู้ว่าฯออกตรวจเยี่ยมจุดตรวจเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

           นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย นายสุรพล วงศ์สุขพิศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดตาก นายวัฒนา สาคร หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณ ภัยจังหวัดตาก ผู้แทน กอ.รมน.จ.ตาก ฝ่ายทหาร สมาชิกชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดตาก ขนส่งจังหวัดตาก ประชาสัมพันธ์จังหวัดตาก และผู้เกี่ยวข้อง ออกเยี่ยมจุดตรวจหลักและจุดบริการ เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566
            โดยผู้ว่าราชการจังหวัดตาก และคณะฯ ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมจุดตรวจมั่นคงบ้านห้วยหินฝน หมู่ 6 ตำบลแม่ปะ อำเภอแม่สอด , จุดตรวจหลัก จุดให้บริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 บริเวณป้อมตำรวจสายตรวจแม่จะเรา ปากทางเข้าหมู่บ้าน หมู่ 5 ตำบลแม่จะเรา อำเภอแม่ระมาด , จุดตรวจ บ้านห้วยนกแล หมู่ 9 ตำบลช่องแคบ และจุดตรวจ กิโลเมตรที่ 47 หมู่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ตามลำดับ โดยมี นายอำเภอแม่สอด นายอำเภอแม่ระมาด นายอำเภอพบพระ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เจ้าหน้าที่อาสาสมัครรักษาดินแดน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน รวมถึงเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้การต้อนรับคณะฯ และคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่
             โอกาสนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมคณะฯ ได้มอบน้ำดื่ม เครื่องดื่มชูกำลัง กาแฟสำเร็จรูป และขนม ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน พร้อมฝากเจ้าหน้าที่ที่ประจำจุดตรวจ ให้ประชาสัมพันธ์รณรงค์การขับขี่ปลอดภัย และเคารพกฎจราจร ให้แก่ผู้ใช้รถใช้ถนน เพื่อป้องกันและลดการเกิดอุบัติเหตุทางถนน นอกจากนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก ได้กล่าวขอบคุณเจ้าหน้าที่ที่ได้เสียสละเวลาส่วนตัว มาคอยอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ด้วย
            สำหรับสถิติการเกิดอุบัติเหตุของจังหวัดตาก ตั้งแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2565 – 2 มกราคม 2566 พบว่า มีการเกิดอุบัติเหตุทางถนนในจังหวัด จำนวน 43 ครั้ง มีผู้ได้รับบาดเจ็บ 43 ราย มีผู้เสียชีวิต 2 ราย สาเหตุส่วนใหญ่ที่เกิดอุบัติเหตุมาจากการขับรถเร็วเกินกำหนด ขณะที่การตั้งจุดตรวจ/จุดบริการในพื้นที่ 9 อำเภอ ของจังหวัดตาก มีจุดตรวจหลักทั้งหมด 19 จุด , มีด่านชุมชน จำนวน 116 จุด , มีจุดบริการทั้งหมด 62 จุด และจุดพักรถ จำนวน 17 จุด

 

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!