นครสวรรค์-เตรียมเปิดคณะแพทย์

นครสวรรค์-เตรียมเปิดคณะแพทย์

ภาพ-ข่าว:ชาติชาย เกียรติพิริยะ

ผู้ช่วยคณบดี สถาบันพระบรมราชชนก หารือ อธิการบดี วางแผนข้อตกลงเปิดสอนคณะแพทยศาสตร์ใน ม.ราชภัฏนครสวรรค์

              เมื่อเวลา 13:00 น วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นายแพทย์ถนอม จิวสืบพงษ์ ผู้ช่วยคณบดีคณะแพทย์ศาสตร์ สถาบันพระบรมชนก กระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย ทันตแพทย์หญิงพัชราวลัย จิวสืบพงษ์ คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์ นายเฉลิม รอดหลง คณะกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่ามหาลัยราชภัฏนครสวรรค์เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ กับ ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เกี่ยวกับการเปิดสอนฟรีคลินิกในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ในโอกาสต่อไป
               โครงการนี้เป็นความร่วมมือระหว่างคณะแพทยศาสตร์ สถาบันพระบรมราชชนก กระทรวงสาธารณสุข กับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะนำนักศึกษาแพทย์มาเรียนในคณะวิทยาศาสตร์ และคณะมนุษยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งมีบุคลากรและอุปกรณ์ ที่มีความพร้อมรองรับการเรียนการสอนของนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์
             ในเบื้องต้นสถาบันพระบรมชนกต้องการใช้พื้นที่ประมาณ 50 ไร่ ในการสร้างอาคาร หรืออาจจะมีการรีโนเวทอาคารของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เพื่อเปิดทำการสอนคณะแพทยศาสตร์ต่อไป ทั้งนี้สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งจะเปิด วิทยาลัยแพทย์ทางเลือก และการบริบาล ซึ่งขณะนี้กำลังรีโนเวทอาคารสำนักงานอธิการบดี โดยมหาวิท ยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้ออกแบบอาคารดังกล่าว โดย ผศ.ดร.ไชยรัตน์ ปราณี อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ยินดีร่วมทำข้อตกลง MOU กับสถาบันพระบรมราชชนกในโอกาสต่อไป ซึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ จังหวัดนครสวรรค์จะมีพัฒนาการทาการศึกษาเป็นอย่างยิ่งในอีกรูปแบบหนึ่ง เนืีองในโอกาสที่มีคณะแพทย์ศาสตร์มาเปิดในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ นับว่าเป็นการพัฒนาด้านวิชาการที่ดีอีกทางหนึ่ง

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!