กาญจนบุรี-นพ.กิตติ กรรภิรมย์ นำทีมลงพื้นที่และประชุมเตรียมการจัดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

กาญจนบุรี-นพ.กิตติ กรรภิรมย์ นำทีมลงพื้นที่และประชุมเตรียมการจัดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ภาพ-ข่าว: ต๊ะ เมืองกาญจน์

          วันที่ 28 ธันวาคม 2565 ณ.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี นพ.กิตติ กรรภิรมย์ สาธารณสุขนิเทศ เขตสุขภาพที่ 5 กระทรวงสาธารณสุข ทีมลงพื้นที่เตรียมความพร้อม และเป็นประธานการประชุมติดตามความก้าวหน้าการเตรียมการจัดประชุมฯ
          โดยมี นายแพทย์ชาติชาย กิติยานันท์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายแพทย์สมเจตน์ เหล่าลือเกียรติ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา นายแพทย์ประวัติกิจธรรมกูลนิจ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายอนุชา วรหาญ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี นายวิสิทธิ์ ปิ่นประชานันท์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกาญจนบุรี และคณะเจ้าหน้าที่
           เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามภารกิจที่คณะกรรมการและคณะทำงานจัดการประชุมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2566 จังหวัดกาญจนบุรี ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!