นครปฐม-เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

นครปฐม-เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ-ข่าว:อริย์ธัช พรอัศวโยธิน /
CR:สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครปฐม

            “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” โดยกำหนดช่วงควบคุมเข้มข้นระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66 มุ่งลดปัจจัยเสี่ยงอุบัติเหตุทางถนนด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ควบคู่ไปกับการอำนวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชน
            วันที่ 29 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนครปฐม นายยงยุทธ สวนทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เป็นประธานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”โดยมีพันตำรวจเอกสุรชัย สุกใส รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนครปฐม หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด นายอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องร่วมพิธี ทั้งนี้ได้ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 พร้อมกันทั่วประเทศ ผ่านระบบประชุมทางไกล Video Conference ซึ่งมีพลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานกล่าวเปิดศูนย์ พร้อมมอบนโยบายและข้อสั่งการ ณ ห้องประชุม 1 ปภ.อาคาร3 ชั้น 5 กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ในส่วนจังหวัดนครปฐม เป็นจังหวัดที่มีถนนสายหลักลงสู่ภาคใต้และออกสู่ภาคตะวันตก จึงได้กำหนดเป้าหมาย ลดจำนวนครั้ง ผู้บาดเจ็บ และผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยให้มีการเตรียมความพร้อมในทุกด้าน และบูรณาการการทำงานจากทุกภาคส่วน เพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับผู้ใช้รถใช้ถนน มีการตั้งจุดตรวจ/จุดบริการประชาชน บังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด กวดขันวินัยจราจร ตรวจเข้มกับผู้ขับขี่หรือโดยสารที่ดื่มแล้วขับ ขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนด และขับรถตัดหน้ากระชั้นชิด โดยเฉพาะผู้ที่ขับขี่และซ้อนท้ายรถจักรยานยนต์แล้วไม่สวมหมวกนิรภัย ซึ่งเป็นพฤติกรรมเสี่ยงหลักของการบาดเจ็บและเสียชีวิตเมื่อเทศกาลปีใหม่ 2565 ที่ผ่านมา รวมทั้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้ามาร่วมดำเนินการ โดยให้จัดตั้ง “ด่านชุมชน” “ด่านครอบครัว” และจัดให้มีถนนปลอดภัยในท้องถิ่น “1 ท้องถิ่น 1 ถนนปลอดภัย” เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ
            อุบัติเหตุทางถนนสาเหตุหลักเกิดขึ้นจากการดื่มแล้วขับของผู้ขับขี่ และการขาดวินัยฝ่าฝืนกฎหมายจราจร จึงขอให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติของทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน มูลนิธิ และอาสาสมัครต่าง ๆ ช่วยกันผนึกกำลังกาย กำลังใจ และสติปัญญา ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความอดทน เสียสละ ทุ่มเท อย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เป็นไปตามหัวข้อที่ใช้ในการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ”

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!