อุบลราชธานี-“รักนี้ ร่วมกันต้านภัยโรคมะเร็ง”

อุบลราชธานี-“รักนี้ ร่วมกันต้านภัยโรคมะเร็ง”

ภาพ-ข่าว:อภิสิทธิ์ เสมอภาค

            โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี กรมการแพทย์ จัดกิจกรรมโครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก Close the Care Gap ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า วันแห่งความรักนี้ ร่วมกันห่วยใยคู่รักตรวจมะเร็ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตที่ยั่งยืน
           วันแห่งความรัก สื่อความรัก ความห่วงใยต่อคู่รัก ร่วมกันต้านมะเร็ง โดยที่บริเวณชั้น 3 ห้างสรรพสินค้าโรบินสัน ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา อุบลราชธานี โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ได้จัดงานโครงการรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเนื่องในวันมะเร็งโลก Close the Care Gap“ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า” โดยมี นายแพทย์พงศธร ศุภอรรถกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี ร่วมด้วย ดร.ชลิยา วามะลุน รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ,ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ห้างสรรพสินค้าโรบินสันอุบลราชธานี ภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชน บุคลากรสาธารณสุข และประชาชน ร่วมในงาน
            โรคมะเร็งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับหนึ่งของคนไทย และเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ ของคนทั่วโลกประเทศไทยพบผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่ปีละประมาณ 140,000 คน เสียชีวิตประมาณ 80,000 คน โรคมะเร็งที่พบมาก 5 อันดับแรก คือ มะเร็งตับและท่อน้ำดี มะเร็งปอด มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรง และมะเร็งปากมดลูก มีแนวโน้มว่าจำนวนเพิ่มขึ้นทุกปีจากสภาพแวดล้อมและปัจจัยทางสังคมที่เปลี่ยนแปลง นับได้ว่าโรคมะเร็งเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่มีความสำคัญเป็นอย่างมาก ด้วยวันที่ 4 กุมภาพันธ์ของทุกปี สมาพันธ์ควบคุมโรคมะเร็งสากล (UICC) ได้กำหนดให้เป็น “วันมะเร็งโลก” หรือ “World Cancer Day”
             โดยได้จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งครั้งแรกในปีพ.ศ.2551 เพื่อลดความเจ็บป่วยและการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งของคนทั่วโลก โดยในปี พ.ศ.2565 – 2567 มีหัวข้อหลักในการณรงค์คือ “Close the Care Gap : ปิดช่องว่างเพื่อการดูแลที่สมคุณค่า” และในปี พ.ศ. 2566 เน้นประเด็น “Uniting our voices and taking action : ร่วมส่งพลังเสียงและลงมือทำ มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักและสนใจดูแลสุขภาพของตนเองในการป้องกันโรคมะเร็ง รวมพลังเครือข่ายรวมใจต้านภัยโรคมะเร็งจากองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มุ่งเน้นการร่วมกันหยุดการส่งต่อข้อมูลเท็จด้านโรคมะเร็ง (Fake Cancer News) และให้กำลังใจกับผู้ป่วยโรคมะเร็งให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่ยากลำบากไปได้โดยเร็ว
            ภายในงานจัดให้มีกิจกรรมบริการชุดตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกด้วยตนเอง (HPV DNA test) สาธิตการตรวจเต้านมด้วยตนเอง และการใช้ชุดตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และไส้ตรงด้วยตนเอง (FIT test) นิทรรศการการรักษาผู้ป่วยมะเร็งด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง บริการให้คำปรึกษาด้านโรคมะเร็ง บริการให้คำปรึกษาการตรวจสุขภาพ (Checkup) มีการจัดกิจกรรมเสวนาในหัวข้อ มะเร็งปากมดลูก มะเร็งเต้านม มะเร็งลำไส้ คัดกรอง รู้ทัน ป้องกันได้ พร้อมกิจกรรมร่วมสนุกชิงของรางวัล เนื่องในวันแห่งความรักด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!