ตาก-“ผู้ว่าฯ ตาก พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 4

ตาก-“ผู้ว่าฯ ตาก พบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 4

ภาพ-ข่าว กิตติศักดิ์ บุญจันทร์

             วันที่ 27 ธันวาคม 2565 ที่ห้องประชุมร้านอาหารเคียงน้ำ อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตาก พร้อมด้วย รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดตาก ปลัดจังหวัดตาก หัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมแถลงข่าวผลการดำเนินงานของจังหวัดตาก ข่าวสารสำคัญและงานนโยบายต่างๆ ภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าตากพบสื่อมวลชน” ครั้งที่ 4/2565 เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา พร้อมข้อมูลข่าวสารสำคัญ และงานนโยบายต่างๆ ของจังหวัดตาก ให้สื่อมวลชนและประชาชนได้รับทราบภายใต้กิจกรรม “ผู้ว่าฯ ตากพบสื่อมวลชน” โดยมี สื่อมวลชนทุกแขนงในจังหวัดตาก อาทิ โทรทัศน์ วิทยุ หนังสือพิมพ์ และสื่อออนไลน์ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
            สำหรับกิจกรรม “ผู้ว่าฯ ตากพบสื่อมวลชน” เป็นการพบปะพูดคุยระหว่างส่วนราชการและสื่อมวลชนในพื้นที่ รวมทั้งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานของจังหวัดตากในช่วงที่ผ่านมา อาทิ การรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2566 เนื่องด้วยช่วงเทศกาลปีใหม่ เป็นเทศกาลที่ประชาชนส่วนใหญ่กลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยว ทำให้มีการใช้รถใช้ถนนมากขึ้น เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุทางถนนมากขึ้นตามไปด้วย ซึ่งทางตำรวจภูธรจังหวัดตาก ได้มีการประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับข้อกฎหมายที่ควรรู้ เช่น การรัดเข็มขัดนิรภัยขณะขับขี่รถยนต์ , กฎหมายเมาแล้วขับเพิ่มโทษผู้กระทำผิดซ้ำ กระทำผิดครั้งแรก อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับ 5,000 – 20,000 บาท หากกระทำผิดซ้ำภายใน 2 ปี นับแต่วันที่กระทำผิดครั้งแรก เพิ่มโทษเป็น จำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับ 50,000 – 100,000 บาท เป็นต้น
           ขณะที่ทางสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดตาก ได้มีการแถลงเรื่องการเตรียมความพร้อมการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ในพื้นที่จังหวัดตาก ปี พ.ศ. 2566 ซึ่งได้มีการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยจากไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM. 2.5) จังหวัดตาก ปี 2565-2566 เพื่อบูรณาการทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ปัญหาดังกล่าว โดยจังหวัดตาก ได้กำหนดตัวชี้วัด ไว้ 2 ตัวชี้วัด คือ จะต้องลดจำนวนจุดความร้อน (HOTSPOT) ให้ได้ร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 5 ปี (ไม่เกิน 7,345 จุด) และจะต้องลดจำนวนวันที่มีค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) เกินเกณฑ์ค่ามาตรฐาน ให้ได้ร้อยละ 20 ของค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 3 ปี (ไม่เกิน 45 วัน)
            ขณะเดียวกัน ในเรื่องของการจัดงานตากสินมหาราชานุศรณ์ จังหวัดตาก ประจำปี 2565 – 2566 ทางที่ทำการปกครองจังหวัดตาก ได้ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ อาทิ วันที่ 28 ธ.ค. 65 มีพิธีบวงสรวงดวงพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , ขบวนเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และขบวนแห่ในพิธีเปิดงานฯ , พิธีเปิดงานตากสินมหาราชานุสรณ์ฯ , การออกร้านมัจฉากาชาด , การแสดงงิ้ว , การแสดงแสง สี เสี่ยง เทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช , การแข่งขันชกมวยไทย – มวยคาดเชือก (ชกวันละ 9 คู่) , วันที่ 31 ธ.ค. 65 จะมีพิธีอวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 , กิจกรรมสวดมนต์ข้ามคืน , วันที่ 1 ม.ค. 66 มีพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2566 , วันที่ 2 ม.ค. 66 มีการประกวดร้องเพลงลูกทุ่งพร้อมหางเครื่อง (เพลงคู่) ของผู้นำท้องที่และผู้นำท้องถิ่น , วันที่ 3 ม.ค. 66 มีการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศลฯ , การประกวดเยาวชนต้นแบบ เก่งและดี (TO BE NUMBER ONE IDOL TAK) เป็นต้น
           ทางด้านโครงการชลประทานตาก ได้มีการรายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำในพื้นที่จังหวัดตาก เช่น เขื่อนภูมิพล มีบริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 89.30 ของความจุอ่าง , อ่างห้วยแม่ท้อ มีบริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 97.96 ของความจุอ่าง , อ่างแม่สอด มีบริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 58 ของความจุอ่าง และอ่างแม่สอดตอนบน มีบริมาณน้ำกักเก็บอยู่ที่ร้อยละ 77.46 ของความจุอ่าง สำหรับกรณีการขอรับการสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในลุ่มแม่น้ำวังจังหวัดตากอย่างยั่งยืน (เร่งด่วน) ปัจจุบันได้มีการจัดทำแผนหลักโครงการประตูระบายน้ำแม่น้ำวังในเขตจังหวัดลำปาง และจังหวัดตาก ก่อนที่จะมีการคัดเลือกโครงการตามการพิจารณาศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) ต่อไป
           นอกจากนี้ ทางสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 1 ยังได้มีการประชาสัมพันธ์ผลงานเด่นของเด็กชายกวินกิตติ์ โอฬารกิจเจริญ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนอนุบาลตาก ที่ได้รับรางวัลเหรียญทอง วิชาวิทยาศาสตร์ จากการแข่งขันคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์โอลิมปิกระหว่างประเทศ ระดับประถมศึกษา ประจำปี พ.ศ. 2565 : 19th International Mathematics and Science Olympiad (IMSO) for Primary School Students (Virtual Edition) Indonesia ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2565 ณ โรงเรียนมัยมวัดนายโรง กรุงเทพมหานคร ในรูปแบบการแข่งขันออนไลน์ พร้อมกับทางประเทศเจ้าภาพอินโดนีเซีย โดยมีประเทศที่เข้าร่วมการแข่งขัน จำนวน 17 ประเทศทั่วโลก อีกด้วย

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!