ตาก-อำเภอพบพระ วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ตาก-อำเภอพบพระ วางมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่

ภาพ/ข่าว เกษมสันต์ ไชยเดช

              เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ 2565 ที่ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอพบพระ จังหวัดตาก นายสัญญาเพชรเศษ นายอำเภอพบพระ เป็นประธานเปิดการประชุมวางแผนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ที่กำลังจะมาถึงนี้ โดยได้กำหนดแผนปฏิบัติการในช่วงวันหยุด ที่มีวันหยุดราชการติดต่อกันหลายวัน เป็นช่วงทีประชาชนเดินทางท่องเที่ยวและกลับภูมิลำเนา ซึ่งทำให้มีการใช้รถใช้ถนนสูงกว่าช่วงวันปกติ ทำให้เกิดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนเพิ่มมากขึ้น ทั้งปัจจัยด้านบุคคล ด้านถนน และยานพาหนะ เพื่อลดปัจจัยเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้กลไกศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนอำเภอและศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการขับเคลื่อนการดำเนินการ ในระดับพื้นที่ จึงต้องมีการเตรียมการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 โดยได้บูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ให้ความสำคัญบังคับใช้กฎหมายและดำเนินการเชิงรุกสร้างจิตสำนึกให้แก่ประชาชนผู้ใช้รถใช้ถนน
              ซึ่งให้มีการรณรงค์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน โดยใช้ชื่อว่า “ชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” เพื่อสร้างความตระหนักรับรู้และกระตุ้นเตือนจิตสำนึกให้กับประชาชน ผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 ซึ่งจะควบคุมเข้มข้น 7 วันระหว่างวันที่ 29 ธันวาคม 2565 ถึง 4 มกราคม 2566 เพื่อให้ประชาชนเดินทางอย่างสุขใจกับชีวิตวิถีใหม่ที่ห่างไกลอุบัติเหตุอย่างมีความสุขและปลอดภัย
             ทั้งนี้ นายสมชัย กิจเจริญรุ่งโรจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดตากได้กำชับให้หน่วยงานทุกภาคส่วนราชการ ในระดับอำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน บูรณาการปฏิบัติงานร่วมกัน ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สามารถลดจำนวนครั้งการเกิดอุบัติเหตุจำนวนผู้เสียชีวิต และจำนวนผู้บาดเจ็บ พร้อมให้เจ้าหน้าที่บังคับใช้กฎหมาย โดยการเข้มงวดกวดขันวินัยจราจรบนท้องถนนทั้งถนนสายหลักและสายรอง ในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ และประชาสัมพันธ์ไปยังนักท่องเที่ยวที่เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่ใช้ความระมัดระวังการ ในการใช้รถใช้ถนน บริเวณจุดเสี่ยงจุดอันตราย ทางโค้ง ทางแยกต่างๆ ให้นักท่องเที่ยวทราบตามจุดตรวจต่างๆ และตามที่สถานที่ท่องเที่ยว และคอยอำนวยความสะดวกจุดบริการน้ำดื่ม ห้องน้ำ เตรียมรองรับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการ และให้ทีมกู้ชีพ-กู้ภัยทุกชุด เตรียมพร้อมรองรับอุบัติเหตุและอุบัติภัย ในพื้นที่รับผิดชอบอย่างเคร่งครัดพร้อมให้การสนับสนุนหน่วยงานข้างเคียง เมื่อร้องขอกำลังเสริมในสถานที่เกิดเหตุ

              ส่วนการตั้งจุดตรวจหลัก บนถนนสายหลักในพื้นที่อำเภอพบพระ กำหนดให้มี 2 จุดหลัก โดยจะตั้งบนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 31-32 บ้านห้วยนกแล หมู่ที่ 9 ตำบลช่องแคบ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก และอีก 1 จุดบริเวณหน้าโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 4 บนถนนสายแม่สอด-อุ้มผาง หลักกิโลเมตรที่ 47 หมู่ที่ 9 ตำบลคีรีราษฎร์ อำเภอพบพระ จังหวัดตาก ส่วนจุดบริการในพื้นที่รับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ตั้งจุดบริการแห่งละ 1 จุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!