ศรีสะเกษ-สพป.เขต 1 ปล่อยแถวออกตรวจติดตามปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ศรีสะเกษ-สพป.เขต 1 ปล่อยแถวออกตรวจติดตามปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา

ภาพ / ข่าว ศิริเกษ หมายสุข

           เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 20 ธ.ค. 2565 ที่บริเวณหน้าอาคารศรีสัตตพัฒน์ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 เป็นประธานในพิธีปล่อยแถวออกตรวจติดตาม ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 โดยมี นางนวพร ทองสมบัติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน และมี นายชาณุวัติ ศรเพชร รอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 พร้อมด้วย นางปุณิกา ธรรมนูญ รอง ผอ.สพป.ลำพูน เขต 2 ช่วยปฏิบัติราชการ สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 นายทองคำ จันทร์โสภา ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา นายทวีศักดิ์ ธรรมวันนา ปฏิบัติหน้าที่ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา จำนวน 40 คน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้
           นางนวพร ทองสมบัติ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กล่าวว่า ด้วยศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ได้ กำหนด 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2566 และ สพฐ.โดยศูนย์ความปลอดภัย ดำเนินการส่งเสริมสนับสนุนให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาทุกเขต ขับเคลื่อนการดำเนินงานการส่งเสริมความประพฤตินักเรียนของพนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา (พสน.) โดยมีหน้าที่ออกตรวจพื้นที่เสี่ยง เฝ้าระวังเหตุการณ์ที่ไม่เหมาะสม และส่งเสริมพัฒนานัก เรียนให้มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา มีหน้าที่รับผิดชอบในการขับเคลื่อนงานข้างต้น และตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทหน้าที่ จึงได้กำหนดพิธีปล่อยแถวออกตรวจติดตาม ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษาในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ 2566 ขึ้นในวันนี้
              นายสุเทพ ศรบุญทอง ผอ.สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 กล่าวว่า เนื่องจากในห้วงวันที่ 29 ธ.ค. 2565 ถึงวันที่ 4 ม.ค.2566 ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนกำหนดให้เป็น 7 วันอันตราย ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 ถือเป็นวันสำคัญที่จะต้องมีการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองและงานรื่นเริง รวมไปถึงการเดินทางท่องเที่ยวไปในสถานที่ต่าง ๆ สพป.เขต 1 จึงกำหนดให้มีการปล่อยแถวออกตรวจ ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยการบูรณาการการปฏิบัติร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ ขอให้ทุกท่านปฏิบัติหน้าที่ด้วยความระมัดระวังและยึดถือระเบียบ กฎหมาย เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และขอขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมปฏิบัติภารกิจปล่อยแถวการออกตรวจติดตาม ดูแล เฝ้าระวังสถานการณ์ ปัญหาความประพฤตินักเรียน และนักศึกษา ในช่วงเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2566

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!