ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบางสะพานใจสลาย..!! สูญสิ้นเจ้าของ”ตำนานทองบางสะพาน”

ประจวบคีรีขันธ์-ชาวบางสะพานใจสลาย..!! สูญสิ้นเจ้าของ”ตำนานทองบางสะพาน”

ภาพ-ข่าว:พิสิษฐ์ รื่นเกษม

              วันที่ 15 ธ.ค.65 นายประดิษฐ์ ยมานันท์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานทอดผ้ามหาบังสุกุลฌาปนกิจศพ นายกฤษดา หมวดน้อย (ครูเล็ก) เจ้าของตำนาน “ทองบางสะพาน” ซึ่งเสียชีวิต เมื่อคืนวันที่ 10 ธ.ค.65 ตั้งศพประกอบพิธีสวดพระอภิธรรมวัดเกาะยายฉิม และมีการประกอบ พิธีฌาปนกิจในวันนี้
               สำหรับ นายกฤษดา หมวดน้อย หรือครูเล็ก พื้นเพเดิม เป็นชาวอำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 เมษายน 2497 เป็นบุตรของ นายกรา กับ นางอุ่น หมวดน้อย มีพี่น้องทั้งหมด 6 คน สมรส กับ นางสุชาดา หมวดน้อย มีบุตรด้วยกัน 2 คน การศึกษา ระดับชั้นอุดมศึกษา ที่ วิทยาลัยครูเพชรบุรี เริ่มต้นอาชีพด้วยการเข้ารับราชการครู ปี 2519 ณ โรงเรียนบ้านหนองจันทร์ ต.ชัยเกษม อ.บางสะพาน โรงเรียนธนาคารออมสิน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน อยู่ในอายุราชการรวมทั้งสิ้น 14 ปี ก่อนจะตัดสินใจลาออก เพื่อประกอบอาชีพส่วนตัวโดยเปิดจุดจอดและจำหน่ายตั๋วรถโดยสาร ที่บ้านเกาะยายฉิม และได้รับเลือกตั้งเป็น สมาชิกสภาเทศบาลตำบลร่อนทอง อ.บางสะพาน ในปี 2542
              นายกฤษดา หมวดน้อย หรือที่ชาวบ้านมักจะเรียกกันว่าครูเล็ก เป็นผู้ที่เสียสละ อุทิศตนเพื่อส่วนร่วม ตลอดจนมีความมุ่งมั่นทุ่มเทในการช่วยเหลืองานทางด้านสังคมมาโดยตลอดอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อย เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2546 เป็นผู้ทำหนังสือในนามราษฏรในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน ที่ได้รับความเดือนร้อนเพราะประสบปัญหาอุทกภัยมาเป็นเวลานาน และนำความกราบทูลเกล้าถวายฎีกาผ่านราชเลขาธิการ ณ วังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ อันนำมาซึ่งโครงการบรรเทาอุทกภัยและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมอำเภอบางสะพานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ของในหลวงรัชกาลที่ 9
              นอกจากนี้ภายหลังจากอุทกภัยใหญ่ในพื้นที่ อ.บางสะพาน เมื่อปี พ.ศ. 2560 และ 2561 ได้รับมอบหมายให้เข้ามาทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกรมชลประทาน ในเขตพื้นที่อำเภอบางสะพาน ทำหน้าที่คอยช่วยเหลือประสานงานระหว่าง กรมชลประทานกับหน่วยงานต่างๆและประชาชนในพื้นที่ฯ เพื่อเดินหน้าโครงการฯต่างๆของกรมชลประทาน ในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยให้กับชาวอำเภอบางสะพาน จนกระทั่งในเวลาต่อมาได้รับการตั้งให้เป็น ที่ปรึกษาอธิบดีกรมชลประทาน, ที่ปรึกษาผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้ว่าจังหวัดชุมพร ตลอดจนที่ปรึกษานายอำเภอบางสะพาน
              นอกจากในเรื่องการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่อำเภอบางสะพาน เข้าไปมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาอย่างต่อเนื่องแล้วยังได้อุทิศที่ดิน จำนวนประมาณ 2 ไร่ ที่บริเวณเชิงสะพานคลองทอง ในพื้นที่บ้านป่าร่อน ต.ร่อนทอง อ.บางสะพาน ให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลร่อนทอง เพื่อเข้าไปดำเนินการปรับปรุงสภาพพื้นที่ เปิดให้เป็นลานวัฒนธรรมการร่อนทอง พร้อมตั้งใจที่จะช่วยเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เรื่องราวต่างๆของ “ทองบางสะพาน” ให้เป็นที่รู้จักสู่สาธารณชนในวงกว้าง มุ่งหวังที่จะให้เกิดการสร้างงาน สร้างรายได้ จากการท่องเที่ยวกลับคืนสู่ชุมชน ซึ่งเป็นสิ่งทึ่ตั้งความหวังและมุ่งมั่นทุ่มเทในการที่จะทำให้ “ทองคำบางสะพาน เป็นที่รู้จักในวงกว้างและคงอยู่คู่กับคนบางสะพาน จนกระทั่งเสียชีวิตในที่สุด

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!