ประจวบคีรีขันธ์-ค่ายธนะรัชต์ วางพวงมาลาครบรอบ 59 ปี วันอสัญกรรมวาร “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์”

ประจวบคีรีขันธ์-ค่ายธนะรัชต์ วางพวงมาลาครบรอบ 59 ปี วันอสัญกรรมวาร “จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์”

ภาพ-ข่าว:กูลเสวก เสวกวรรณกร

           เมื่อวันที่ 8 ธ.ค. ศูนย์การทหารราบ (ศร.) ค่ายธนะรัชต์ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ ได้ประกอบพิธีวางพวงมาลาเบื้องหน้าอนุสาวรีย์ จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ และบำเพ็ญกุศลครบรอบ 59 ปี วันอสัญกรรมวาร จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์
            โดยมี นายสิทธิรัชต์ ธนะรัชต์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายทหารสัญญาบัตร สมาคมแม่บ้านทหารบก ศูนย์การทหารราบ ชมรมทหารนอกราชการ และกำลังพลทหารจำนวนมากร่วมในพิธี
           สำหรับประวัติของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย เกิดเมื่อวันที่ 16 มิ.ย.2451 ที่บ้านปากคลองตลาด ต.พาหุรัด จ.พระนคร และได้รับพระราชทานยศเป็นร้อยตรีเมื่อวันที่ 16 พ.ย. 2472 ชีวิตราชการได้รับพระราชทานยศสูงสุดเป็นจอมพลทหารบก จอมพลทหารเรือ จอมพลทหารอากาศ และเป็นอธิบดีกรมตำรวจ
            ตลอดจนได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่ 11 ของประเทศไทย นับตั้งแต่วันที่ 9 ก.พ. 2502 จนถึงวันที่ 8 ธ.ค. 2506 ซึ่งถึงแก่อสัญกรรม ตลอดระยะเวลาที่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งสิ้น 4 ปี 10 เดือน จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ได้สร้างเกียรติคุณความดีและคุณประโยชน์แก่ประเทศชาตินานัปการทั้งด้านการปกครอง การทหาร เศรษฐกิจและสังคม

CATEGORIES
Share This

COMMENTS

error: Content is protected !!